Thạc sỹ Luật – Luật gia Mai Xuân Minh

Thạc sỹ Luật – Luật gia Mai Xuân Minh
Thành viên công ty

 

 • Học vấn
 • Tốt nghiệp Cử nhân Luật Hành chính – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2002.
 • Tốt nghiệp khoá đào tạo Luật sư của Học viện Tư pháp năm 2010.
 • Thạc sỹ Luật học (Luật Kinh tế) của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2013.
 • Hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của Trường Đại học Sài Gòn năm 2017.
 • Hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nghề của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2020.
 • Tổ chức nghề nghiệp
 • Thành viên Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn năm 2012.
 • Luật gia thuộc Hội Luật gia Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên Trung tậm đạo tạo GEC – Đại học Kinh tê Tp. Hồ Chí Minh
 • Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2002 – 2003 Công ty Cổ phần tư vấn Quốc tế Hồng Hà Chuyên viên Tư vấn pháp luật
2003 – 2009 Công ty TNHH dệt may Thế Hòa Giám đốc nhân sự và trợ lý pháp lý
2010 đến nay Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Nghiên cứu và giảng dạy
2012-2017 Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy
2015-2017 Trường Đại học SP Sài Gòn Giảng dạy
2012 đến nay Trung tậm đạo tạo GEC – Đại học Kinh tê Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy
 • Quá trình nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia và công trình khoa học đã công bố

Năm học Tên đề tài Xếp loại
2001 – 2002 Chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp Xuất sắc
2010 – 2011 Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh – Cơ chế bảo vệ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh Khá
2011- 2012 Hoàn thiện pháp luật về thương nhân và hành vi thương mại Khá
2012 – 2013 Pháp luật về quản lý nước thải Khu công nghiệp Khá
2013 – 2014 Pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại Khá
2014 Tập bài giảng Luật thương mại quốc tế HUTECH
2014 – 2015 Tập bài giảng Pháp luật kinh tế COFER
2015 Tập bài giảng Luật kinh doanh HUTECH
2015 – 2016 Kỹ năng sử dụng một số quy định pháp luật lao động trong doanh nghiệp Khá
2016 Tập bài giảng Pháp luật về hợp đồng HUTECH
2016 – 2017 Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại quốc tế Khá
2017 Tập bài giảng Luật kinh doanh quốc tế COFER
2017-2018 Pháp luật Việt Nam về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế COFER
2018 Tập bài giảng Kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại COFER
2019 Xây dựng chương trình đào tạo TMĐT COFER

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook