Luật sư Trần Viết Hà

luật sư hà

luật sư hà

Luật sư Trần Viết Hà
Luật sư thành viên

Học vấn

Tổ chức nghề nghiệp

Quá trình công tác

  • Luật sư Hà có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh pháp lý ngân hàng ở nhiều tổ chức tín dụng lớn như:

+ Ngân hàng Quốc dân: Giai đoạn 2016 – 2019 là Trưởng nhóm tố tụng chuyên viên cao cấp Trung tâm xử lý nợ;

+ Ngân hàng BIDV (hội sở chính): Từ 2019 – nay: Là luật sư của phòng pháp chế Trung tâm xử lý nợ Ngân hàng BIDV (Hội sở chính).

Thông tin liên hệ:

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook