Luật sư không đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư bị xử lý thế nào?

Luật sư không đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư bị xử lý thế nào?

Luật sư không đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư bị xử lý thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Luật sư không đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư bị xử lý thế nào?

Luật sư không đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư bị xử lý thế nào?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 39 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-TTg năm 2022 quy định về việc xử lý Luật sư không đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc phí thành viên Đoàn Luật sư như sau:

– Quá 06 tháng đến dưới 12 tháng thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn, Đoàn Luật sư nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ nhất hoặc bằng hình thức khác;

– Từ 12 tháng đến dưới 18 tháng thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn, Đoàn Luật sư nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ hai hoặc bằng hình thức khác;

– Từ 18 tháng trở lên thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư.

Các trường hợp nào Luật sư được miễn giảm phí luật sư?

Căn cứ tại Điều 5 Nghị Quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định như sau:

“Điều 5. Miễn, giảm phí thành viên

1. Luật sư thành viên từ đủ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên.

2. Luật sư thành viên vì lý do sức khỏe, bệnh tật, có hồ sơ bệnh án, không thể tham gia hoạt động hành nghề luật sư và có đơn xin miễn hoặc giảm phí thành viên có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư.

3. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tiếp nhận đơn xin miễn, giảm phí thành viên, xem xét đối với từng trường hợp cụ thể để quyết định miễn, giảm phí thành viên Đoàn Luật sư và đề nghị Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam chấp thuận đối với phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.”

Theo đó, Luật sư được miễn, giảm phí thành viên nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Luật sư thành viên từ đủ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên.

– Luật sư thành viên vì lý do sức khỏe, bệnh tật, có hồ sơ bệnh án, không thể tham gia hoạt động hành nghề luật sư và có đơn xin miễn hoặc giảm phí thành viên có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Luật sư không đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư bị xử lý thế nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook