Những vấn đề chung của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2022

Những vấn đề chung của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2022

Luật hôn nhân và gia đình rất phổ biển trong xã hội hiện nay. Cùng tìm hiểu qua bài viết về bộ luật này nhé.

Những vấn đề chung của Luật Hôn nhân và gia đình

  1. Luật Hôn nhân và gia đình là gì?

Hôn nhân là một hiện tượng xã hội, là sự liên kết giữa đàn ông và phụ nữ và được pháp luật thừa nhận để xây dựng gia đình. Hôn nhân được hình thành trên cơ sở kết hôn, được biểu hiện dưới quan hệ vợ chồng.

Hôn nhân theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam là sự liên kết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện, nhằm cùng chung sống và xây dựng gia đình.

Còn gia đình là sự liên kết của nhiều người với những quan hệ với nhau đó chính là quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Những người trong gia đình cùng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau về tinh thần, về vật chất; mỗi người có các quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản.

Do đó, Luật hôn nhân gia đình là 1 ngành độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành viên trong gia đình về những lợi ích nhân thân và những lợi ích tài sản.

  1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật là các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Bao gồm

– Quan hệ nhân thân là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành viên trong gia đình về các lợi ích nhân thân phi tài sản như tình yêu thương, sự chung thủy, sự quan tâm chăm sóc giữa mọi người trong gia đình

– Quan hệ tài sản là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành viên trong gia đình về lợi ích tài sản, như quan hệ cấp dưỡng, nuôi dưỡng, quan hệ về sở hữu,…

Phương pháp điều chỉnh là bình đẳng tự nguyện.

  1. Những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình

Hôn nhân là sự tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng phải bình đẳng trong chế độ 1 vợ 1 chồng

– Trong mối quan hệ hôn nhân không được phân biệt đối xử

– Bảo vệ quyền lợi của cha mẹ, con và các thành viên khác trong gia đình nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ

– Bảo vệ quyền lợi của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, quyền lợi của bà mẹ và trẻ em

– Thực hiện, đảm bảo các kế hoạch hóa gia đình

– Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

  1. Vai trò của Luật Hôn nhân và gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình góp phần quan trọng vào việc đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của cả nước

Luật Hôn nhân và gia đình cũng góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền của phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

Luật Hôn nhân và gia đình làm tăng cường và phát huy ý thức trách nhiệm, thái độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; kế thừa, phát huy các truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của gia đình và dân tộc;

Luật Hôn nhân và gia đình xây dựng và bảo vệ tốt nhất quyền, nghĩa vụ của mỗi thành viên trong gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình giúp bảo đảm sự ổn định của các quan hệ hôn nhân và gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên gia đình, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác trong xã hội;

Luật Hôn nhân và gia đình kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư. Điện thoại: 1900.633.246 Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook