Lỗi vô ý và một số lưu ý về lỗi vô ý quá tự tin năm 2022

Lỗi vô ý là gì?

Lỗi vô ý và một số lưu ý về lỗi vô ý quá tự tin năm 2022

  1. Khái niệm

Lỗi vô ý được hiểu là lỗi của một người trong đó chủ thể không lựa chọn hành vi phạm tội nhưng trên thực tế đã gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội

Được hiểu là do lỗi lầm của một người mà chủ thể không lựa chọn phạm tội mà thực sự gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, việc làm của họ có thể gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội,.

Lỗi vô ý do quá tự tin được hiểu là những hành động của người phạm tội khi thực hiện hành vi đã thấy được việc làm của mình có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng họ hành động vì họ đang hành động theo ý mình. năng lực, sức lực, trình độ, kinh nghiệm và những nhận định chủ quan về tình hình thực tế, và do đó họ vô ý do quá tự tin khi cho rằng nếu xảy ra thì có thể phòng tránh được hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

  1. Một số vấn đề lưu ý về lỗi vô ý do quá tự tin:

Về lý trí thì ở lỗi này tội phạm nhận thức một cách hợp lý tính nguy hiểm của hành vi của mình, điều này được thể hiện ở việc dự đoán trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà hành vi của mình có thể gây ra. Xét ở điểm này lỗi vô ý phạm tội vì phạm tội do quá tự tin và sai lầm khi biết có sự giống nhau, đều gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, sự giống nhau này chỉ là tương đối. Có một sự khác biệt cụ thể:

– Về lý trí thì ở lỗi này người phạm tội nhận thực được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình, thể hiện ở chỗ thấy trước hậu quả gây nguy hiểm cho xã hội mà hành vi của mình có thể gây ra. quá tự tin và lỗi cố ý có sự giống nhau là đều thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, sự giống nhau này chỉ có tình tương đối. Trong sự giống nhau vẫn có điểm khách biệt. Cụ thể:

+ Đối với người phạm tội ở trường hợp này thì tùy theo trên thực tế có thể có khả năng hậu quả có thể xảy ra và khả năng hậu quả không thể xảy ra đều là khả năng thực tế nhưng người phạm tội đã tin vào khả năng hậu quả không thể xảy ra khi xử sự. Như vậy nên người phạm tội đã không nhận thực một cách đầy đủ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của họ.

+ Lý trí của người phạm tội ở trường hợp vô ý vì quá tự tin thấy trước được hậu quả nguy hiểm cho xã hội có thể xảy ra nhưng động thời lại cho rằng hậu quả đó không xảy ra và mặc cho hậu quả đó có thể xảy ra.Theo đó có thể thấy họ thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội ở đây chỉ mang tính cân nhắc đến khả năng hậu quá đó xảy ra hay không và kết quả người phạm tội đã loại trừ khả năng hậu quả đó xảy ra.

– Về ý chí thì trong trường hợp này người phạm tội không mong muốn hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, thế nhưng sự không mong muốn này có điểm khác so với sự không mong muốn ở trường hợp cố ý gián tiếp cụ thể đó là:

+ Nếu trường hợp cố ý gián tiếp người phạm tội không mong muốn nhưng đã chấp nhận hậy quả xảy ra khi lựa chọn và thực hiện hành vi thì ở trường hợp lỗi vô ý vì quá tự tin, sự không mong muốn hậu quả của người phạm tội gắn liền với người đó đã loại trừ khả năng hậu quả xảy ra.

+ Sự cân nhắc, tính toán này có thể dựa vào những căn cứ tin tưởng và sự khéo léo, sự hiểu biết, kinh nghiệm nghề nghiệp, trình độ kỹ thuật của mình hoặc tin vào những tình tiết khách quan khác bên ngoài.

Lỗi vô ý và một số lưu ý về lỗi vô ý quá tự tin năm 2022

  1. Phân biệt lỗi cố ý gián tiếp và lỗi vô ý do quá tự tin:

3.1. Lỗi cố ý gián tiếp:

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 quy định, lỗi cố ý gián tiếp là một khái niệm được chỉ với những lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Lỗi cố ý gián tiếp có đặc điểm cụ thể như sau:

– Về ý chí: Người phạm tội không mong muốn hậu quả xảy ra trong các trường hợp có hậu quả xảy ra trên thực tế. Nghĩa là hậu quả xảy ra không phù hợp với mục đích phạm tội của họ. Nhưng bên cạnh đó để thực hiện mục đích này, người phạm tội chấp nhận hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà hành vi của mình có thể gây ra.

– Về lý trí: Người phạm tội họ đủ nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà mình thực hiện và họ cũng thấy trước hành vi đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Ví dụ: Gia đình ông A trong lúc thi công làm mái nhà đã làm rơi một tấm ván gỗ xuống  đường dẫn đến ông B  tử vong do không may đi  qua đó và bị tấm ván gỗ rơi xuống. Mặc dù biết nhà ở gần đường và có nhiều người qua lại nhưng ông A không có biện pháp ngăn chặn dẫn đến cái chết của ông B. Hành vi của ông A là hành vi cố ý gián tiếp nhằm cho hậu quả xảy ra mặc dù anh đã biết trước.

3.2. Lỗi vô ý vì quá tự tin:

Lỗi vô ý vì quá tự tin được hiểu là lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được và lỗi vô ý vì quá tự tin có đặc điểm cụ thể như sau:

– Về ý chí: Người phạm tội không mong muốn hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội và Sự không mong muốn này thể hiện ở việc người thực hiện hành vi phạm tội cho rằng hậu quả không xảy ra hoặc ngăn ngừa được dựa trên sự cân nhắc, phán đoán trước khi thực hiện hành vi. Theo đó, hậu quả nguy hại cho xã hội đã xảy ra và nằm ngoài dự tính của họ.

– Về lý trí: Người phạm tội nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình, thể hiện ở việc họ thấy trước hậu quả nguy hại cho xã hội mà hành vi của mình có thể gây ra.

Ví dụ: Với tư cách là một bác sĩ, Lê Sự rất tự tin vào khả năng của mình, anh cho biết đây là một ca đơn giản và anh đã tự mình thực hiện mà không cần mời các bác sĩ chuyên khoa khác để đáp ứng các tiêu chuẩn trước phẫu thuật mà mình nghĩ. Bệnh nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Hành động của Anne đã vô tình khiến bệnh nhân tử vong vì cả tin, dù không muốn hậu quả xảy ra nhưng nghĩ mình có thể phòng tránh được nên trong trường hợp này là chủ quan.

Kết luận:

Giống nhau: Theo như chúng tôi đã phân tích ở trên thì xét về lỗi cố ý gián tiếp và lỗi vô ý vì quá tự tin giống nhau ở chỗ người thực hiện hành vi do lỗi vô ý vì quá tự tin gây nguy hại cho xã hội đều nhận thức được hậu quả nguy hại cho xã hộii mà hành vi của mình có thể gây ra và đều không mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Khác nhau: Ngoài những điểm giống nhau, có một điểm cơ bản giữa hai lỗi là lỗi cố ý gián tiếp và lỗi vô ý do quá tự tin, và điểm khác nhau cơ bản là lỗi cố ý gián tiếp ở người thực hiện một hành vi, hậu quả xảy ra sau: lựa chọn và thực hiện hành động. Trong lỗi ngoài ý muốn quá tự tin, người thực hiện loại trừ khả năng xảy ra kết quả và tin rằng kết quả đó sẽ không xảy ra.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về Lỗi vô ý và một số lưu ý về lỗi vô ý quá tự tin

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook