Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2021 của cán bộ, công chức, VC, NLĐ

LUẬT NAM SƠN trân trọng gửi đến Quý khách hàng chi tiết Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là NLĐ):

  1. Tết Dương lịch 2021:

– Đối với NLĐ có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào Thứ 7 và Chủ nhật): Nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021, trong đó có 01 ngày ghỉ Tết dương lịch (01/01/2021) và 2 ngày nghỉ hàng tuần (vào ngày 02/01/2021 và ngày 03/01/2021).

– Đối với NLĐ có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ nhật): Nghỉ 01 ngày vào ngày 01/01/2021.

  1. Tết Âm lch năm Tân su 2021:

Về phương án nghỉ Tết Âm lịch 2021 của NLĐ, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ LĐTB&XH về việc nghỉ Tết Âm lịch 2021 07 ngày, từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Lch ngh Tết Âm lch năm Tân su 2021

Lưu ý: Các cơ quan, đơn v không thc hin ngh c đnh th By và Ch nht hng tun, s căn c vào chương trình, kế hoch c th ca đơn v đ b trí lch ngh Tết Âm lch cho phù hp.

  1. Ngày Gi T Hùng Vương (mùng 10/3 năm Tân Su): Nghỉ 01 ngày vào ngày 21/4/2021.
  2. Ngày Chiến thng (30/4) và Ngày Quc tế lao đng (01/5):

– Đối với NLĐ có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào Thứ 7 và Chủ nhật): Nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

– Đối với NLĐ có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ nhật): Nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 02/5/2021.

  1. L Quc khánh (02/9):

Về phương án nghỉ lễ Quốc khánh (02/9) của NLĐ, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ LĐTB&XH về việc nghỉ lễ Quốc khánh từ 02/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021.

Lưu ý: Các cơ quan, đơn v không thc hin ngh c đnh th By và Ch nht hng tun, s căn c vào chương trình, kế hoch c th ca đơn v đ b trí lch ngh l Quc khánh cho phù hp.

Căn c pháp lý:

– Bộ luật lao động 2019 (có hiu lc t 01/01/2021).

– Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook