Lệ phí thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2023

Lệ phí thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2023

Lệ phí thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2023

Lệ phí thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Lệ phí thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2023

Lệ phí thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Theo tiết 31 tiểu mục A1 Mục A Chương 1 Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022 như sau:

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

* Phí, lệ phí: Không.

Theo đó, tổ chức, cá nhân không phải nộp lệ phí khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Thời hạn cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Theo tiết 31 tiểu mục A1 Mục A Chương 1 Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022 như sau:

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo đó, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

 thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm?

Theo tiết 31 tiểu mục A1 Mục A Chương 1 Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022 như sau:

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

(2) Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác;

(3) Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10×15 cm. Riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch;

(4) Đối với triển lãm ngoài trời được tổ chức tại Việt Nam phải có văn bản của chủ địa điểm triển lãm cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ;

(5) Đối với trường hợp đưa tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài triển lãm, ngoài đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật) và hồ sơ quy định tại thành phần hồ sơ (2) và (3) nêu trên phải kèm theo giấy mời hoặc văn bản thoả thuận của đối tác nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Theo đó, để thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, tổ chức, cá nhân, cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, gồm có:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 113/2013/NĐ-CP;

– Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác;

– Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10×15 cm. Riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm.

Trường hợp tác phẩm có chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch;

– Đối với triển lãm ngoài trời được tổ chức tại Việt Nam phải có văn bản của chủ địa điểm triển lãm cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ;

– Đối với trường hợp đưa tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài triển lãm, cần chuẩn bị:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP;

+ Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác;

+ Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10×15 cm. Riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch;

+ Giấy mời hoặc văn bản thoả thuận của đối tác nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Lệ phí thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook