Thủ tục làm lại sổ đỏ khi diện tích thay đổi

Thủ tục làm lại sổ đỏ khi diện tích thay đổi

Thủ tục làm lại sổ đỏ khi diện tích thay đổi

Thủ tục làm lại sổ đỏ khi diện tích thay đổi

Nguyên tắc cấp sổ đỏ nếu có thay đổi diện tích

Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp lại sổ đỏ khi diện tích thay đổi như sau:

– Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

– Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 Luật Đất đai 2013.

Như vậy, nếu diện tích trên sổ đỏ có sự chênh lệch so với diện tích thực tế thì tùy trường hợp sẽ giải quyết như sau:

– Trường hợp 1: Ranh giới thửa đất không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì được xác định theo diện tích thực tế;

– Trường hợp 2: Ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp sổ đỏ.

Thủ tục làm lại sổ đỏ khi diện tích thay đổi

Hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 09/2021/TT-BTNMT thì việc cấp Sổ đỏ được áp dụng cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng (bao gồm diện tích thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm).

  • Trường hợp thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận

– Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận;

– Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc;

– Chứng từ liên quan đến nghĩa vụ tài chính;

– Bản gốc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm.

  • Trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

– Các loại giấy tờ tương tự như trường hợp thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận.

Thủ tục

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì:

– Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm;

– Thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc; cấp Giấy chứng nhận lần đầu trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận;

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận và làm các thủ tục để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp Huyện.

Bước 2: Cơ quan chức năng tiến hành tiếp nhận hồ sơ và làm các thủ tục thẩm tra, xác minh. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo trong thời gian tối đa 03 ngày.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu nếu hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Trả kết quả trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục làm lại sổ đỏ khi diện tích thay đổi. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook