Có được ký hợp đồng với đối tác trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không?

Có được ký hợp đồng với đối tác trong thời gian tạm ngừng kinh doanh?

Có được ký hợp đồng với đối tác trong thời gian tạm ngừng kinh doanh?

Có được ký hợp đồng với đối tác trong thời gian tạm ngừng kinh doanh?

Căn cứ Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020, tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh được quy định như sau:

“Điều 206. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

1. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp sau đây:

a) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;

b) Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục phối hợp giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Đồng thời, tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa về kinh doanh như sau:

‘Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

21. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.”

Như vậy, theo quy định trên, việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác là hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận, nên được xem là hoạt động kinh doanh. Do đó, công ty không được phép ký hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Tuy nhiên, công ty vẫn phải tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Kinh doanh trước thời hạn mà không thông báo thì công ty bị xử phạt thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 4, điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, việc xử phạt các vi phạm hành chính về nghĩa vụ thông báo khác được quy định như sau:

“Điều 4. Mức phạt tiền

2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 38; Điều 62 và Điều 63 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

Điều 50. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

c) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

c) Buộc thông báo về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp không thông báo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.”

Như vậy, trường hợp công ty khi quay trở lại hoạt động kinh doanh nhưng không thực hiện thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì công ty sẽ chịu mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đồng thời, công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là thông báo về thời điểm tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Có được ký hợp đồng với đối tác trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook