Kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội năm 2022

Thế nào là hóa đơn hợp pháp? Xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội. Trợ giúp xã hội được hiểu là sự trợ giúp của nhà nước hoặc các tổ chức xã hội dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà họ không thể tự mình vượt qua. Vậy kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội được quy định ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Trợ giúp xã hội bao gồm các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và các chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp. Do vậy, kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội bao gồm kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp, cụ thể:

Kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội

Kinh phí thực hiện trợ giúp khẩn cấp 

Điều 32, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về kinh phí thực hiện trợ giúp khẩn cấp bao gồm:

– Ngân sách địa phương tự cân đối theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

Theo căn cứ tại Khoản 13, Điều 3, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Ngân sách địa phương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương.

Kinh phí thực hiện việc trợ giúp khẩn cấp do ngân sách địa phương tự cân đối theo các nguyên tắc quy định tại Điều 7, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

– Trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức.

Trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng và các nguồn kinh phí trên không đủ để thực hiện trợ giúp khẩn cấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ hàng hóa từ nguồn dự trữ quốc gia theo quy định.

Kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên

Theo căn cứ tại Điều 31, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên như sau:

– Kinh phí bảo đảm để chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội thì đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm trong dự toán chi bảo đảm xã hội.

– Kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ nhận chăm sóc tại cộng đồng và kinh phí thực hiện chi trả chính sách; tuyên truyền, xét duyệt đối tượng; ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ và kiểm tra giám sát được thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

Khoản 1, Điều 2, Thông tư 76/2021/TT-BTC quy định kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ nhận chăm sóc tại cộng đồng, kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở trợ giúp xã hội) công lập;

Kinh phí thực hiện tuyên truyền, xét duyệt đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ; kiểm tra giám sát và kinh phí thực hiện chi trả chính sách của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào thì do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, căn cứ tại Khoản 2, Điều 2, kinh phí thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp kinh phí cho cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và quy định tại Thông tư 76/2021/TT-BTC

– Kinh phí chi hoạt động thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản và các chi phí khác của cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cơ sở trợ giúp xã hội được tiếp nhận, sử dụng và quản lý các nguồn kinh phí và hiện vật do các tổ chức, cá nhân đóng góp và giúp đỡ từ thiện; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook