Quyền và nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản năm 2023

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản năm 2023

Thế nào là môi giới bất động sản? Quyền và nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thế nào là môi giới bất động sản?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Điều kiện cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Quyền của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.

Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

Các quyền khác trong hợp đồng.

(Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

(Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Thù lao môi giới bất động sản

Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

(Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Hoa hồng môi giới bất động sản

Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

(Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản

Cụ thể tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 11/2015/TT-BXD, người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

(1) Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự;

(2) Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực;

(3) Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa;

(4) Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;

(5) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và nội dung ghi trong chứng chỉ;

(6) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Khi đó, chứng chỉ do Sở Xây dựng địa phương nào cấp thì Sở Xây dựng đó có trách nhiệm thu hồi; trường hợp do cơ quan có thẩm quyền khác thu hồi theo quy định của pháp luật thì cơ quan này phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ biết để thực hiện theo quy định.

Sau khi có quyết định thu hồi chứng chỉ, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ thông báo cho người bị thu hồi đến nộp lại chứng chỉ.

Đồng thời Sở Xây dựng thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về tên người bị thu hồi chứng chỉ và xóa tên người được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Quyền và nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook