Thủ tục thực hiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai năm 2023

Thủ tục thực hiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai năm 2023

Thủ tục thực hiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai năm 2023

Thủ tục thực hiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai năm 2023

Tài sản hình thành trong tương lai là gì?

Tài sản hình thành trong tương lai được quy định tại Khoản 2 Điều 108 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

2. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

a) Tài sản chưa hình thành;

b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch.

Căn cứ theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tài sản như sau:

Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Thủ tục thực hiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai năm 2023

Đối với việc bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai thì theo quy định là phải có các tài liệu theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất.

– Hồ sơ dự án.

– Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng.

– Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án;

– Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Ngoài ra, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (Sở Xây dựng) sẽ có văn bản trả lời là đủ điều kiện được bán, cho thuê mua hay không.

Nói cách khác, để thực hiện bán, cho thuê mua chung cư hình thành trong tương lai thì trước tiên chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu như đã nêu ở trên, sau đó gửi thông báo đến Sở Xây dựng về việc tổ chức bán, cho thuê mua nhà ở. Trong vòng 15 ngày thì Sở sẽ có văn bản trả lời là được hay không được tiến hành. Văn bản thông báo này thì không có mẫu pháp quy, các doanh nghiệp sẽ tự xây dựng, sử dụng mẫu công văn nội bộ để thông báo.

Chủ đầu tư kinh doanh dự án bất động sản hình thành trong tương lai muốn được ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh thì cần những điều kiện gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2017/TT-NHNN) thì ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai khi:

– Chủ đầu tư có đủ các điều kiện sau:

+ Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

+ Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp.

+ Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh đánh giá có khả năng hoàn trả lại số tiền mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

– Dự án bất động sản hình thành trong tương lai của chủ đầu tư có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục thực hiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook