Kiểu dáng công nghiệp: căn cứ và thủ tục xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp 2022

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp, căn cứ và thủ tục xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Khái niệm kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là một trong các quyền sở hữu công nghiệp, là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. (Khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Kiểu dáng công nghiệp được xem là giải pháp mang tính mỹ thuật giúp nâng cao, tạo nét riêng biệt cho sản phẩm, tạo ra những chức năng mới thông qua hình dáng bên ngoài, giúp phân biệt sản phẩm đó với những sản phẩm cùng loại dựa vào hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Có thể thấy, kiểu dáng công nghiệp là điểm giao thoa giữa các đặc tính mỹ thuật với các chức năng của sản phẩm.

Các nhà thiết kế sản phẩm thường thiết kế các sản phẩm có hình dáng bên ngoài phù hợp với các thị hiếu thẩm mỹ của người dùng cũng như đáp ứng được các chức năng của sản phẩm đó.

Căn cứ và thủ tục xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Việc xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Theo đó, trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký trùng hoặc không khác biệt đáng kể thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ (khoản 1 Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ).

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Cần lưu ý rằng, trong một đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên (khoản 2,3 Điều 9 Luật Sở hữu trí tuệ).

Thủ tục xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

Nộp đơn:

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

+ Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định tại các điều từ Điều 102 đến Điều 106 của Luật này;

+ Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thẩm định hình thức:

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

+ Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;

+ Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;

+ Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;

+ Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật này;

+ Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

Công bố đơn:

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Đơn sẽ được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Thẩm định nội dung đơn:

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ đượcthẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Cấp/từ chối cấp văn bằng:

Sau khi thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nếu kiểu dáng công nghiệp đáp ứng được các điều kiện bảo hộ. Ngược lại sẽ từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu không đáp ứng một trong các điều kiện nêu trên.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về kiểu dáng công nghiệp và thủ tục xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook