Khung hình phạt tội phá rối an ninh? Bộ luật Hình sự 2015

Khung hình phạt tội phá rối an ninh

Khung hình phạt tội phá rối an ninh? Bộ luật Hình sự 2015

Phá rối an ninh là gì? Khung hình phạt tội phá rối an ninh được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Khung hình phạt tội phá rối an ninh

Phá rối an ninh là gì?

Căn cứ theo Điều 118 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định như sau:

Phá rối an ninh là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Khung hình phạt tội phá rối an ninh

Theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về khung hình phạt về tội phá rối an ninh như sau:

Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội phá rối an ninh

Theo Điều 28 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về các tội phạm không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể gồm:

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật Hình sự năm 2015; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như vậy, tội phá rối an ninh là một tội xâm phạm an ninh quốc gia nên sẽ không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội phá rối an ninh.

Cấu thành tội phá rối an ninh

Về khách thể

Tội phá rối an ninh là những hành vi kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, vì vậy khách thể của tội phạm này là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội

Mặt khách quan

Tội phá rối an ninh được thể hiện ở một trong các hành vi sau đây:

Hành vi kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị – xã hội

Kích động, lôi kéo là những thủ đoạn tụ tập người khác tham gia gây rối an ninh, trật tự xã hội.

Người thi hành công vụ ở đây thường là người có chức vụ, quyền hạn giải quyết công việc với nhân dân.

Chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép họ thực hiện hành vi trái pháp luật.

Cản trở hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị nhà nước hoặc tổ chức xã hội là hành vi gây khó khăn cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tội phá rối an ninh thường được thực hiện dưới hình thức đồng phạm, công khai đối mặt với chính quyền, song tội phá rối an ninh không mang tính chất bạo lực như tội bạo loạn, phá rối an ninh là hành động hò la, cản trở giao thông và hoạt động xã hội, gây tình trạng lộn xộn, gây rối trật tự chung.

Đây là tội phạm có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm.

Mặt chủ quan:

– Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

– Mục đích cả người phạm tội phá rối an ninh là chống chính quyền nhân dân.

Chủ thể:

Chủ thể của tội phạm này có thể là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Khung hình phạt tội phá rối an ninh Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook