Khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân có được ủy ban nhân dân xã tự phê chuẩn không?

Khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân có được ủy ban nhân dân xã tự phê chuẩn không?

Khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân có được ủy ban nhân dân xã tự phê chuẩn không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân có được ủy ban nhân dân xã tự phê chuẩn không?

Trưng cầu ý dân thế nào là hợp lệ?

Căn cứ Điều 44 Luật trưng cầu dân ý 2015 quy định như sau:

“Điều 44. Kết quả trưng cầu ý dân

1. Cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất ba phần tư tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu.

2. Nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành có giá trị thi hành; đối với trưng cầu ý dân về Hiến pháp quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật này phải được ít nhất hai phần ba số phiếu hợp lệ tán thành.”

Như vậy, để có cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất ba phần tư tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu.

Việc bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân được quy định như thế nào?

Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo quy định của pháp luật.

Việc bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu trưng cầu ý dân được quy định tại Điều 38 Luật trưng cầu ý dân 2015 với nội dung như sau:

“Điều 38. Bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu

Trường hợp đặc biệt cần bỏ phiếu trưng cầu ý dân sớm hơn ngày quy định hoặc hoãn ngày bỏ phiếu tại một hoặc một số khu vực bỏ phiếu, một hoặc một số đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thì Ủy ban nhân dân tại nơi cần bỏ phiếu sớm hoặc hoãn ngày bỏ phiếu phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.”

Như vậy, trường hợp đặc biệt cần bỏ phiếu trưng cầu ý dân sớm hơn ngày quy định hoặc hoãn ngày bỏ phiếu tại một hoặc một số khu vực bỏ phiếu, một hoặc một số đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thì Ủy ban nhân dân tại nơi cần bỏ phiếu sớm hoặc hoãn ngày bỏ phiếu phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân có được ủy ban nhân dân xã tự phê chuẩn không?

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật trưng cầu ý dân 2015 quy định khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân như sau:

“Điều 30. Khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân

1. Việc xác định khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì việc xác định khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân do Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

…”

Như vậy, khi Ủy ban nhân dân xã chọn khu vực trưng cầu ý dân thì thẩm quyền phê chuẩn khu vực đó là Ủy ban nhân dân huyện.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân có được ủy ban nhân dân xã tự phê chuẩn không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook