Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có bị phạt không? mới nhất 2022

Không cứu giúp người

Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có bị phạt không? mới nhất 2022

Không cứu giúp người

Bảo vệ con người trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tự do của họ, vì đây là những điều có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với con người. Do đó, BLHS đã qui định rất nhiều tội phạm xâm phạm đến quyền cơ bản của con người trong đó có đề cập đến hành vi không cứu giúp người khác.

Vậy trường hợp không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có phải chịu trách nhiệm hình sự? Quy định của pháp luật như thế nào đối với hành vi này? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này.

Yếu tố cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Mặt khách quan: 

+ Về hành vi: Có hành vi phát hiện nhưng không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (như bị rơi xuống sông, bị tai nạn giao thông…) Nghĩa là mặc  dù người phạm tội đã nhìn thấy có người bị tai nạn hoặc trong trường hợp khác đang bị nguy hiểm có thể dẫn đến bị chết nhưng đã không thực hiện (không có hành động gì) việc cứu giúp nạn nhân.

Tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là tình trạng của người mà mạng sống của họ đang bị đe dọa, cần phải có sự cứu giúp (cấp cứu hoặc giúp đỡ) của người khác ngay lập tức mà nếu không có sự cứu giúp kịp thời thì có thể dẫn đến hậu quả người đó bị chết.

+ Các dấu hiệu khác. Người phạm tội phải là người có điều kiện để cứu giúp nạn nhân: Nghĩa là họ có đủ khả năng về chuyên môn cũng như về vật chất hoặc những điều kiện cần thiết khác để thực hiện việc ngăn chặn hậu quả chết người xảy ra, nhưng họ đã không hành động, tức không cứu giúp người bị nạn như nêu trên. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

VD: Vận động viên bơi lội phát hiện có người chết đuối nhưng lại bỏ mặc, không cứu người khiến họ bị tử vong. Đây là trường hợp có đủ điều kiện để cứu giúp nạn nhân nhưng không thực hiện cứu người.

+ Về hậu quả. Hậu quả chết người là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội phạm này. Hậu quả chết người là nguyên nhân của hành vi không cứu giúp người bị nạn như nêu trên. Nếu hậu quả người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng không chết do sau đó có một lực lượng khác tới cứu kịp thời, hoặc họ chỉ bị thương nặng… thì hành vi của người không cứu giúp chưa phải là hành vi phạm tội này.

Khách thể:

Hành vi phạm tội nêu trên đã xâm phạm đến nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của người khác mà quy tắc đạo đức trong cuộc sống và pháp luật đòi hỏi mọi người phải tuân theo.

Mặt chủ quan:

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Chủ thể:

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và phải là người có đủ điều kiện để cứu giúp người bị nạn. Đây cũng có thể xem là dạng chủ thể đặc biệt.

Quy định của pháp luật đối với hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Theo quy định tại Điều 132 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như sau:

– Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

+ Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

+ Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

– Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

– Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Khung hình phạt đối với hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Điều luật quy định 03 khung hình phạt chính.

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm được quy định cho trưởng hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:

Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm: Đây là trường hợp người phạm tội do vô ý làm cho người khác lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và sau khi gây ra tình trạng như vậy đã không cứu giúp, mặc dù có điều kiện cứu giúp. Trong trường hợp này, người phạm tội là người đáng lẽ phải có trách nhiệm hơn ai hết trong việc cứu giúp, để sửa chữa hành vi sai trái của mình nhưng họ đã không cứu giúp.

Do vậy, trường hợp này được xác định là một trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự. Nếu hành vi không cứu giúp… thóã mãn đấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng được quy định ở tội phạm khác thì hành vi không cứu giúp… không cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (xem Điều 260 BLHS).

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có bị phạt không? mới nhất 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook