Khoáng sản là gì? Một số hành vi nghiêm cấm (Cập nhật 2022)

Khoáng sản

Khái niệm, phân loại khu vực khoáng sản

Việt Nam được thiên nhiên ban tặng cho những bờ biển dài với nhiều loại tôm cua cá, đất đai màu mỡ tạo điều kiện phát triển cho nhiều loài sinh vật, nhiều loại khoáng sản nằm rải rác khắp cả nước. Đó thực sự là một cơ hội phát triển tuyệt vời và cuộc sống của người dân gần như được hoàn thiện và nâng cao.

Vậy khoáng sản là gì?

Khoáng sản

Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.  (Khoản 1 Điều 2 Luật Khoáng sản 2010)

Pháp luật hiện hành phân thành 4 khu vực khoáng sản chính sau:

 1. Khu vực hoạt động khoáng sản, bao gồm cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
 2. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản.
 3. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
 4. Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Chính sách của nước ta về khoáng sản

– Nhà nước có chiến lược, quy hoạch khoáng sản để phát triển bền vững kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ.

– Nhà nước bảo đảm khoáng sản được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

– Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo chiến lược, quy hoạch khoáng sản; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

– Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hợp tác với các tổ chức chuyên ngành địa chất của Nhà nước để điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

– Nhà nước đầu tư thăm dò, khai thác một số loại khoáng sản quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

=> Trên cơ sở quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt, căn cứ vào yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản thực hiện bằng vốn từ ngân sách nhà nước.

– Nhà nước khuyến khích dự án đầu tư khai thác khoáng sản gắn với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các sản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế – xã hội.

– Nhà nước có chính sách xuất khẩu trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế – xã hội trên nguyên tắc ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

=>  Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu các loại khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Những hành vi bị cấm đối với khoáng sản:

Hành vi bị cấm khi khai thác khoáng sản

 1. Lợi dụng hoạt động khai thác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 2. Lợi dụng thăm dò để khai thác.
 3. Thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 4. Cản trở trái pháp luật hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
 5. Cung cấp trái pháp luật thông tin về khoáng sản thuộc bí mật nhà nước.
 6. Cố ý hủy hoại mẫu vật địa chất, khoáng sản có giá trị hoặc quý hiếm.
 7. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

Nếu vi phạm một trong các điều trên có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và NĐ 04/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

 

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu một số vấn đề pháp lý về khoáng sản và một số hành vi bị cấm. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook