Trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử năm 2023

khóa tài khoản định danh điện tử

Trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử năm 2023

khóa tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử là gì?

Căn cứ quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì có thể hiểu tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Tài khoản định danh điện tử được cấp cho các đối tượng sau đây:

– Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

– Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

– Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì tài khoản định danh điện tử được phân loại thành 2 mức độ gồm:

(1) Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 là tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam và người nước ngoài, cụ thể như sau:

– Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam gồm những thông tin sau: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Ảnh chân dung.

– Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của người nước ngoài sẽ chứa các thông tin sau: Số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Ảnh chân dung.

(2) Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là là tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam và người nước ngoài có chứa các thông tin như tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và bổ sung thêm thông tin về “vân tay”.

Trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử

Khóa tài khoản định danh điện tử của công dân

Theo đó, tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định trường hợp tài khoản định danh điện tử của công dân sẽ bị khóa khi hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp:
– Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóatài khoản định danh điện tử của mình.
– Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNelD.
– Chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi thẻ CCCD.
– Chủ thể danh tính điện tử chết.
Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2022/NĐ-CP.
Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

(Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do).

 Khóa tài khoản định danh điện tử của tổ chức

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định trường hợp tài khoản định danh điện tử của tổ chức sẽ bị khóa khi hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp:
– Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.
– Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNelD.
– Tổ chức giải thể, dừng hoạt động theo quy định của pháp luật.
Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2022/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

(Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do).

 Khóa tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài

Trường hợp đối với tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài sẽ bị khóa nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp:
– Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.
– Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNelD.
– Chủ thể danh tính điện tử hết hạn sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
– Chủ thể danh tính điện tử hết thời hạn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.
– Chủ thể danh tính điện tử chết. Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2022/NĐ-CP.
Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.
(Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do).

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử năm 2023 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook