Kho chứa hàng của công ty có phải đăng ký kinh doanh không?

Kho chứa hàng của công ty có phải đăng ký kinh doanh không?

Trong quá trình kinh doanh, việc doanh nghiệp phát triển các cơ sở kinh doanh ngoài trụ sở chính ví dụ như: kho hàng, cửa hàng,… là một nhu cầu cần thiết, được pháp luật cho phép và tạo điều kiện. Vậy công ty lập kho chứa hàng có phải đăng ký kinh doanh không? Bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc về vấn đề này.

Kho chứa hàng của công ty có phải đăng ký kinh doanh không?

Kho chứa hàng có phải đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp ?

Theo quy định tại Điều 44 của Luật doanh nghiệp 2020, các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bao gồm:

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

– Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Như vậy, kho chứa hàng là một tên gọi khác của một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên cần đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt kho hàng.

Vì kho chứa hàng có chức năng lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp và có thể kinh doanh hàng hóa khi cần thiết nên khi đăng ký kho chứa hàng, doanh nghiệp có thể chọn 1 trong 2 hình thức đăng ký thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. 

Thủ tục đăng kí kho chứa hàng được quy định như thế nào?

Đăng ký kho hàng dưới hình thức lập chi nhánh, hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản họp, quyết định của đại hội cổ đông/hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty
+ Thông báo về việc thành lập chi nhánh
+ Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh
+ Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ
+ Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Đăng ký kho hàng dưới hình thức địa điểm kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

    + Thông báo lập địa điểm kinh doanh
    + Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ
    + Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh/địa điểm kinh doanh.

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp thuê kho chứa hàng, có hợp đồng, hóa đơn đầu vào và chứng từ thanh toán đầy đủ nhưng không thực hiện đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh, không nộp thuế môn bài thì chi phí thuê kho sẽ bị loại khi tính (quyết toán) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Khi đăng ký địa điểm kinh doanh cho kho chứa hàng, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

– Tên địa điểm kinh doanh không có quy định hướng dẫn về cách đặt tên, vì vậy doanh nghiệp có thể đặt tên địa điểm kinh doanh của công ty theo chức năng của địa điểm để dễ dàng nhận biết;

Ví dụ: Trường hợp mở địa điểm kinh doanh là Kho chứa hàng, doanh nghiệp có thể đặt tên là: Kho chứa hàng – Công ty X

– Địa điểm đặt kho thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp theo hợp đồng thuê kho, hợp đồng thuê văn phòng, hợp đồng mượn;

– Công ty được phép mở địa điểm kinh doanh (Kho hàng) ở tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính công ty, trụ sở chính chi nhánh;

– Ngành nghề kinh doanh kho hàng phải nằm trong danh mục ngành nghề mà đơn vị chủ quản của kho hàng đã đăng ký và phải được áp mã theo hệ thống mã ngành kinh tế mới ban hành theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Kho chứa hàng của công ty có phải đăng ký kinh doanh không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook