Thủ tục khai, nộp lệ phí môn bài năm 2023

Thủ tục khai, nộp lệ phí môn bài năm 2023

Thủ tục khai, nộp lệ phí môn bài năm 2023

Thủ tục khai, nộp lệ phí môn bài năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Thủ tục khai, nộp lệ phí môn bài năm 2023

Lệ phí môn bài là gì?

Thuế môn bài là loại thuế kinh doanh của tổ chức và cá nhân kinh doanh thường xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng đều phải nộp theo Pháp lệnh thuế Công thương nghiệp 1983.

Hiện hành, thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng rộng rãi. Mà thay vào đó thuật ngữ “lệ phí môn bài” được dùng thay thế.

Khai, nộp lệ phí môn bài

Khai lệ phí môn bài

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, lệ phí môn bài là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước khai theo năm. Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp khailệ phí môn bài năm 2023 khi thuộc một trong trường hợp sau:

(1) Doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh).

(2) Doanh nghiệp có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

(3) Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(4) Doanh nghiệp có thay đổi về vốn.

Thời hạn khai lệ phí môn bài:

– Đối với trường hợp (1), (2), (3): thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Đối với trường hợp (4): thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Lưu ý: Hộ kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

(Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, lệ phí môn bài được doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp mỗi năm một lần trong thời hạn chậm nhất là vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Đối với hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

– Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

– Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai lệ phí môn tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh: Doanh nghiệp khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính.

(Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 và điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Địa điểm nộp tiền lệ phí môn bài

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp tiền lệ phí môn bài tại một trong các địa điểm sau:

– Tại Kho bạc Nhà nước.

– Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

– Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế.

– Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

(Căn cứ khoản 1 Điều 56 Luật Quản lý thuế 2019).

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục khai, nộp lệ phí môn bài năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook