Khi nào được cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y?

Khi nào được cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y?

Khi nào được cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y?

Khi nào được cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật Thú y 2015, quy định như sau:

“Điều 110. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

1. Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Bị mất, sai sót, hư hỏng;

b) Có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

…”

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì chứng chỉ hành nghề thú y được cấp lại trong các trường hợp sau:

– Bị mất, sai sót, hư hỏng;

– Có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 110 Luật Thú y 2015 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y như sau:

“Điều 110. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

2. Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y bao gồm:

a) Đơn đăng ký cấp lại;

b) Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

3. Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y:

a) Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại khoản 1 Điều 109 của Luật này;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y được quy định như sau:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y gồm có những giấy tờ như sau:

+ Đơn đăng ký cấp lại;

+ Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

– Bước 2: Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Luật Thú y 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề thú y như sau:

“Điều 113. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề thú y

1. Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y có quyền sau đây:

a) Được hành nghề theo nội dung ghi trong Chứng chỉ hành nghề thú y;

b) Được đào tạo, tập huấn nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ thú y;

c) Được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích khi tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương.

2. Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y có nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật có liên quan trong hành nghề; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong hành nghề thú y;

b) Cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; tuân thủ và tham gia các hoạt động về thú y khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, tổ chức, cá nhân hành nghề thú y có các quyền và nghĩa vụ như trên.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Khi nào được cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook