Kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án hình sự năm 2022

khang-cao-vu-an-hinh-su

Kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án hình sự năm 2022

khang-cao-vu-an-hinh-su

Chủ thể có thẩm quyền kháng cáo bản án sơ thẩm

Theo quy định tại Điều 331 BLTTHS 2015 quy định về chủ thể cố quyền kháng cáo như sau:

1. Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm.

2. Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.

3. Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.

5. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.

6. Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.”

Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm

– Thời hạn kháng cáo của bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với những trường hợp bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo đối với họ tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

– Thời hạn kháng cáo quyết định sơ thẩm là 7 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định sơ thẩm đó.

– Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo hoặc trình bày trực tiếp tại Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày tòa án nhận được đơn hoặc lập biên bản về việc kháng cáo.

– Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua các dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi.

– Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua giám thị trại giam, trưởng nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày giám thị trại giam, trưởng nhà tạm giữ nhận được đơn.

– Kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu có lý do chính đáng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn do Bộ luật tố tụng hình sự quy định.

Thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm

Theo quy định tại Điều 332 BLTTHS 2015 quy định về thủ tục kháng cáo như sau:

Điều 332. Thủ tục kháng cáo

1. Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.

Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.

Tòa án cấp phúc thẩm đã lập biên bản về việc kháng cáo hoặc nhận được đơn kháng cáo thì phải gửi biên bản hoặc đơn kháng cáo cho Tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện theo quy định chung.

2. Đơn kháng cáo có các nội dung chính:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

b) Họ tên, địa chỉ của người kháng cáo;

c) Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

3. Kèm theo đơn kháng cáo hoặc cùng với việc trình bày trực tiếp là chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung (nếu có) để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo.

Hậu quả của việc kháng cáo bản án sơ thẩm

Theo quy định tại Điều 339 BLTTHS 2015 quy định về hậu quả của việc kháng cáo như sau

‘Những phần của bản án, quyết định của Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 363 của Bộ luật này. Khi có kháng cáo, kháng nghị đối với toàn bộ bản án, quyết định thì toàn bộ bản án, quyết định chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 363 của Bộ luật này.

Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho Tòa áp cấp phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.”

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án hình sự năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook