Quy định về khai thác hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp

Quy định về khai thác hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp

Thế chấp tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng. Khi thực hiện thế chấp, bên thế chấp vẫn được quyền giữ tài sản thế chấp của mình. Vậy trong thời gian thế chấp thì bên thế chấp tài sản có quyền khai thác hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp hay phải chờ sự đồng ý từ bên nhận thế chấp? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy định về khai thác hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp

Thế chấp tài sản là gì?

Theo Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015, thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Tài sản thế chấp

+ Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hoa lợi, lợi tức là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật dân sự, hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. Ví dụ: Khi cây ra hoa, quả thì hoa, quả là hoa lợi.

Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. Ví dụ: Cho thuê xe ô tô vận chuyển hàng hóa với giá 5 triệu đồng/thuê thì 5 triệu đồng là lợi tức.

Bên thế chấp có được khai thác hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp?

Theo Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015, bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:

– Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

– Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

– Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

– Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

– Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

– Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Như vậy, bên thế chấp có quyền khai thác hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế thế chấp của mình mà không phải chờ sự đồng ý của bên nhận thế chấp mới có thể tiến hành khai thác tài sản đó nếu trong hợp đồng thế chấp, các bên không có thỏa thuận hoa lợi, lợi tức phát sinh trong quá trình thế chấp cũng là tài sản thế chấp.

Mặt khác, bên nhận thế chấp không được gây cản trở hoặc gây khó khăn cho việc khai thác tài sản thế chấp của bên thế chấp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Quy định về khai thác hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook