Khái niệm hội người cao tuổi Việt Nam năm 2022

Quy định về nội dung của bản cáo trạng

Khái niệm hội người cao tuổi Việt Nam

Khái niệm hội người cao tuổi Việt Nam

Người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

“Điều 2. Người cao tuổi

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.”

Theo đó, người cao tuổi theo pháp luật về người cao tuổi, được xác định là:

– Công dân Việt Nam: Người mang quốc tịch Việt Nam (dựa vào huyết thống và hoạt động nhập quốc tịch)

– Người từ đủ 60 tuổi trở lên: Người đã qua sinh nhật lần thứ 60.

Ví dụ: Một người sinh ngày 20/11/1961 thì ngày 20/11/2021 người này đủ 60 tuổi.

Quyền của người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, người cao tuổi có 09 quyền như sau:

– Được đảm bảo nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe: Con cháu người cao tuổi có trách nhiệm chăm sóc, đảm bảo các điều kiện về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Trong trường hợp người cao tuổi không có con cháu, không có thu nhập, không có khả năng lao động thì được Nhà nước hỗ trợ đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe.

– Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn: Người cao tuổi có quyền quyết định sống với ai hoặc không sống chung với ai theo ý muốn. Đây cũng là quyền tự do cư trú của mỗi công dân.

– Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật Người cao tuổi và quy định khác của pháp luật có liên quan: Được ưu tiên sử dụng các dịch vụ về y tế, dịch vụ cộng đồng và các dịch vụ khác mà pháp luật quy định. Ví dụ: Người cao tuổi không phải trả tiền vé xe buýt.

– Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi: Người cao tuổi được ưu tiên, khuyến khích tham gia các chương trình, hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, nghỉ ngơi để tạo điều kiện đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần.

– Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khỏe, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi: Người cao tuổi có thể tham gia lao động và trở thành người lao động cao tuổi, nhưng phải đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định. Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động cao tuổi được ưu tiên trong việc khám sức khỏe, chăm sóc, giám sát từ người sử dụng lao động.

– Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp: Người cao tuổi không phải tham gia đóng góp cho các hoạt động công ích xã hội, thay vào đó chỉ phải đóng góp nếu tham gia vào các tổ chức cần phí đóng góp hoặc tự nguyện đóng góp cho các hoạt động công ích xã hội (như từ thiện).

– Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác: Đối với hoạt động cứu trợ cho các vùng gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác, các đối tượng là người yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật,… được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ và nhận các hoạt động chăm sóc sức khỏe và chỗ ở do các chủ thể này có sức khỏe yếu, không có khả năng hoặc thiếu khả năng lao động.

– Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ: Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội dành cho người cao tuổi tại Việt Nam và phục vụ lợi ích của nhóm chủ thể này.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Khái niệm hội người cao tuổi Việt Nam

Khái niệm hội người cao tuổi việt nam

Căn cứ Điều 25 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam.

Do đó:

– Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức được một nhóm các chủ thể trong xã hội thành lập và hoạt động để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các thành viên của tổ chức. Ở đây, các thành viên của Hội người cao tuổi có một điểm chung thống nhất, là những người cao tuổi. Những người này từ đủ 60 tuổi trở lên, là một nhóm người quan trọng trong xã hội (chiếm tỷ lệ tương đối cao sau người trưởng thành và trẻ em).

– Các hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam đều hướng đến đối tượng là người cao tuổi, bao gồm các hoạt động hỗ trợ phát huy khả năng của người cao tuổi, những hoạt động hướng tới nâng cao giá trị tinh thần, thể chất của người cao tuổi, cũng như đảm bảo các vấn đề sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi.

– Hội người cao tuổi Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện (thành viên tự nguyện tham gia và có thể tự nguyện rời khỏi Hội, đồng thời tự nguyện thực hiện theo các nguyên tắc, điều lệ của Hội khi đã tham gia Hội), theo Hiến pháp, pháp luật (do Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội được thành lập hợp pháp dưới sự quản lý của Nhà nước) và Điều lệ Hội (là các nguyên tắc, quy chuẩn chung mà những người tham gia trở thành thành viên của Hội người cao tuổi Việt Nam phải thực hiện).

Nguồn kinh phí hoạt động

Để duy trì các hoạt động cơ bản của Hội người cao tuổi Việt Nam, tổ chức xã hội này cần có nguồn kinh phí hoạt động. Theo Điều 26 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi bao gồm:

– Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Do là một trong các tổ chức xã hội được thành lập hợp pháp, lại dành cho nhóm người chiếm số lượng lớn trong xã hội, Hội người cao tuổi được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ để phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ quản lý, cũng như đảm bảo các quyền, lợi ích của người cao tuổi.

– Hội phí của hội viên: Các thành viên tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam đều phải đóng Hội phí, Hội phí được đóng thường niên hoặc hằng tháng, là một phần quan trọng để duy trì hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam.

– Các nguồn thu hợp pháp khác: Các nguồn thu do hoạt động đầu tư, đóng góp của cá nhân, tổ chức và một số nguồn thu dựa trên các hoạt động không vi phạm pháp luật khác.

Các nguồn thu này được Hội người cao tuổi Việt Nam quản lý và sử dụng theo quy định của Điều lệ và theo quy định của pháp luật, dựa trên nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm và có lợi cho tổ chức và các thành viên của tổ chức.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Khái niệm hội người cao tuổi Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook