Khái niệm đại lý bảo hiểm năm 2022

Trình tự, thủ̉ tục tại ngoại cho bị can, bị cáo năm 2022

Khái niệm đại lý bảo hiểm năm 2022

Khái niệm đại lý bảo hiểm năm 2022

Khái niệm đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 84. Đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do đó, có 02 căn cứ xác định đại lý bảo hiểm:

Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm là hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm (chủ thể kinh doanh bảo hiểm) với các cá nhân, tổ chức (sau khi giao kết trở thành đại lý bảo hiểm) để các cá nhân, tổ chức này thực hiện thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Trong đó:

Khái niệm đại lý bảo hiểm năm 2022

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hai chủ thể tham gia giao kết hợp đồng đại lý bảo hiểm bao gồm:

– Doanh nghiệp bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm

– Đại lý bảo hiểm (có thể là tổ chức hoặc cá nhân, tức thỏa mãn các điều kiện để trở thành tổ chức, cá nhân)

Đối tượng của hợp đồng đại lý bảo hiểm

Đối tượng của hợp đồng đại lý bảo hiểm là trách nhiệm thực hiện hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm (trách nhiệm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm)

Mục đích giao kết hợp đồng đại lý bảo hiểm

Việc ủy quyền để tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung đại lý bảo hiểm nhằm giảm bớt gánh nặng thực hiện trách nhiệm đối với doanh nghiệp bảo hiểm, cũng giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu lợi từ việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Khái niệm đại lý bảo hiểm năm 2022

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác có liên quan

Bao gồm:

– Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019

– Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

Như vậy:

– Tư cách đại lý bảo hiểm được xác lập dựa trên hợp đồng đại lý bảo hiểm (hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm – chủ thể kinh doanh bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức để các cá nhân, tổ chức này thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm)

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các bên.

Bản chất, ý nghĩa

Đại lý bảo hiểm là các chủ thể phát sinh khi doanh nghiệp bảo hiểm không đủ khả năng thực hiện toàn bộ trách nhiệm (không phải trách nhiệm tài sản) và quyền của mình (như thu phí bảo hiểm) khi số lượng hợp đồng bảo hiểm được giao kết lớn hơn mức có thể tự xử lý của doanh nghiệp, và cần một hoặc nhiều chủ thể thực hiện các hoạt động này.

Nói cách khác, đại lý bảo hiểm một phần thể hiện sự phát triển trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Ngược lại, trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần đại lý bảo hiểm để phát triển khách hàng, đảm bảo nguồn phát triển cho doanh nghiệp.

Các đại lý bảo hiểm cũng thu lợi từ hoạt động nhận ủy quyền và thực hiện theo các yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đó, mối quan hệ tồn tại giữa doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm là mối quan hệ cân bằng, đôi bên cùng có lợi.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đại lý bảo hiểm năm 2022

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook