Khái niệm án phí dân sự và lệ phí dân sự? cơ quan có thẩm quyền thu án phí, lệ phí năm 2022

Khái niệm án phí dân sự và lệ phí dân sự? cơ quan có thẩm quyền thu án phí, lệ phí năm 2022.

an-phi-dan-sư-le-phi-dan-su

Án phí dân sự, lệ phí dân sự là một căn cứ quan trọng để Tòa án tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc dân sự. Bài viết này đề cập đến một số quy định về thủ tục nộp án phí, lệ phí và một số vướng mắc về thủ tục nộp án phí, lệ phí trong thực tiễn hiện nay.

Khái niệm án phí dân sự, lệ phí dân sự.

Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật chưa có định nghĩa về án phí dân sự, lệ phí dân sự. BLTTDS và NQ326 đều chỉ quy định trình tự, thủ tục giải quyết đối với án phí, lệ phí và liệt kê các khoản tiền nào được xem là án phí dân sự, lệ phí dân sự, chi phí khác. Theo đó, ta có thể hiểu rằng:

Án phí dân sự là số tiền đương sự phải nộp vào ngân sách Nhà nước khi vụ án dân sự được Toà án thụ lý giải quyết.

Lệ phí là số tiền đương sự phải nộp ngân sách nhà nước khi Toà án giải quyết việc dân sự hoặc khi Toà án thực hiện các công việc theo yêu cầu của đương sự

Án phí, lệ phí là một căn cứ quan trọng để Tòa án tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc dân sự. Thủ tục nộp án phí, lệ phí hiện nay được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án (NQ326). 

 

Cơ quan có thẩm quyền thu án phí dân sự, lệ phí dân sự:

Theo quy định tại Điều 10 NQ326 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án cơ quan thu tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án được quy định như sau:

Điều 10. Cơ quan thu tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án

  1. Cơ quan thi hành án dân sự thu án phí quy định tại Điều 3 và các loại lệ phí Tòa án quy định tại khoản 1, điềm b khoản 2, các khoản 4, 5 và 8 Điều 4 của Nghị quyết này.
  2. Tòa án thu lệ phí Tòa án quy định tại điểm a khoản 2, các khoản 3, 6 và 9 Điều 4; khoản 4 Điều 39 của Nghị quyết này.
  3. Bộ Ngoại giao thu lệ phí Tòa án quy định tại khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết này.
  4. Cơ quan có thẩm quyền thu án phí, lệ phí Tòa án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có thẩm quyền thu tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án.

Theo quy định như trên cho thấy, có ba cơ quan cùng có thẩm quyền thu án phí dân sự, lệ phí dân sự của đương sự là: Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án và Bộ Ngoại giao. Trong các cơ quan có thẩm quyền thu án phí, lệ phí như trên, Bộ ngoại giao chỉ có thẩm quyền thu một loại lệ phí duy nhất theo quy định tại khoản 3 Điều 10 NQ326 là “Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam”. Tất cả các loại án phí, lệ phí còn lại do Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về khái niệm án phí, lệ phí dân sự và cơ quan có  quyền thu án phí, lệ phí dân sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư .

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook