Khách thể của tội phạm năm 2022

Khách thể là gì? Khái niệm khách thể của tội phạm? Phân tích khách thể của tội phạm? Ví dụ về khách thể của tội phạm? Các yếu tố cấu thành khác của tội phạm?
Hành vi xâm phạm bao gồm bốn yếu tố: chủ thể, khách thể, mặt chủ quan và mặt khách quan. Trong luật hình sự, khách thể của hành vi phạm tội là nhân tố chủ yếu để xác định người phạm tội đã xâm phạm đến những mối quan hệ xã hội nào, xác định mức độ vi phạm và trách nhiệm hình sự tương ứng.

Khách thể của tội phạm

Khái niệm Khách thể

Khách thể là những lợi ích vật chất hoặc lợi ích về tinh thần, hoặc lợi ích cả về vật chất và tinh thần mà các bên chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó.

Khách thể của tội phạm là gì?

Khách thể là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.
Khách thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm và được hiểu là đối tượng bị tội phạm xâm hại.

Bộ luật Hình sự coi vấn đề lạm dụng là một mối quan hệ xã hội. Tất cả các tội phạm đều xâm phạm đến một hoặc nhiều mối quan hệ xã hội cụ thể được luật hình sự bảo vệ. Việc xác định chủ thể của tội phạm có tầm quan trọng lớn trong luật hình sự. Vì

– Là căn cứ để xác định tội danh và là căn cứ quan trọng để phân biệt tội danh với các hành vi vi phạm pháp luật khác.

– Là cơ sở quan trọng để xác định tính chất và mức độ nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội tội phạm.

– Thông qua khách thể của tội phạm có thể thấy được bản chất giai cấp của Bộ luật hình sự Việt Nam.

Phân tích khách thể của tội phạm

Trong mối tương quan với tội phạm nói chung, nhóm tội phạm và tội phạm cụ thể có khách thể chung, khách thể loại và khách thể trực tiếp. Trong đó, khách thể chung của tội phạm được hiểu là sự kết hợp của các mối quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và những mối quan hệ có thể bị xâm phạm bởi thủ phạm.

Các quan hệ xã hội được luật hình sự Việt Nam bảo vệ bao gồm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất liền và hệ thống chính trị do luật hình sự quy định. hệ thống kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền nhân thân, quyền tài sản.

Khách thể của tội phạm

Khách thể chung của tội phạm:

Khách thể chung của tội phạm là tổng hợp tất cả các mối quan hệ xã hội được bảo vệ về mặt hình sự bị tội phạm xâm phạm. Khách thể chung của tội phạm là các quan hệ xã hội được quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 cụ thể:

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng đều gây phương hại đến khách thể chung là một trong những quan hệ xã hội được xác định tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự. Chính vì vậy, thông qua khách thể chung, chúng ta có thể thấy được nhiệm vụ của Bộ luật hình sự và bản chất giai cấp của nó. Hay nói đúng hơn là thấy được chính sách hình sự của một quốc gia.

Khách thể trực tiếp của tội phạm:

Khách thể trực tiếp của tội phạm là quan hệ xã hội cụ thể bị một loại phạm cụ thể trực tiếp xâm hại. Thông qua việc gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với khách thể trực tiếp, tội phạm đã gây phương hại đến khách thể chung và khách thể loại của tội phạm.

Khách thể loại của tội phạm

Khách thể loại của tội phạm là nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất được một nhóm các quy phạm pháp luật hình sự bảo vệ tránh khỏi sự xâm hại của một nhóm tội phạm. Khách thể loại có vai trò quan trọng về mặt lập pháp. Ý nghĩa của việc xác định khách thể loại của tội phạm là cơ sở để hệ thống hoá các quy phạm pháp luật phần các tội phạm cụ thể trong Bộ luật Hình sự thành từng chương.

Khách thể của tội phạm

Các yếu tố cấu thành khác của tội phạm:

Ngoài yếu tố khách thể, cấu thành tội phạm còn gồm có: chủ thể, mặt chủ quan và mặt khách quan. Cụ thể:

Chủ thể

Chủ thể tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 bao gồm hai đối tượng: cá nhân và pháp nhân thương mại.

– Chủ thể của tội phạm là cá nhân thực hiện hành vi phạm tội, có đủ khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, đạt độ tuổi theo luật định. Hành vi đó được quy định theo pháp luật hình sự.

– Ngoài ra, chủ thể của tội phạm cũng có thể là pháp nhân thương mại. Việc pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân. Cá nhân trong pháp nhân thương mại có hành vi trái pháp luật vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dù cho pháp nhân do cá nhân đó làm chủ đã chịu trách nhiệm hình sự.

Mặt chủ quan

Mặt chủ quan của tội phạm được thể hiện dưới dạng lỗi cố ý hoặc vô ý. Lỗi là trạng thái tâm lý của tội phạm được đánh giá dưới các góc nhìn về động cơ và mục đích của hành vi.

– Lỗi vô ý là khi người thực hiện có thể nhận thức được hành vi của mình có thể hoặc không thể gây nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả của hành vi sẽ không xảy ra hoặc khi hậu quả xảy ra có thể phòng ngừa được. Lỗi vô ý được phân loại thành lỗi vô ý do cẩu thả và lỗi vô ý do quá tự tin.

– Lỗi cố ý là khi người thực hiện nhận thức được hành vi của mình là gây nguy hại cho xã hội, thấy trước được hậu quả của hành vi đó nhưng mong muốn hậu quả đó sẽ xảy ra. Lỗi cố ý được phân loại thành lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp.

Mặt khách quan

Dấu hiệu khách quan của tội phạm được thể hiện qua tính chất nguy hiểm của hành vi; hậu quả hành vi gây ra; công cụ, phương tiện, thủ đoạn,…. thực hiện hành vi.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về khách thể của tội phạm năm 2022

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook