Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan năm 2023

Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan năm 2023

Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan năm 2023

Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan năm 2023 được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan năm 2023

Căn cứ xét duyệt kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 498/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về việc lập kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ như sau:

Lập kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ

2. Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ phải được tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất trước khi trình Tổng cục Hải quan. Kế hoạch bao gồm những nội dung chính sau:

– Sự cần thiết trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ (nêu rõ lý do cần trang bị; số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ tại đơn vị; trang bị mới hay trang bị thay thế).

– Phương án sử dụng (địa bàn, đơn vị sử dụng).

– Yêu cầu về vũ khí, công cụ hỗ trợ (số lượng, chủng loại, tính năng, tác dụng, thông số cơ bản nếu có).

– Bảng thống kê theo mẫu số 2 đính kèm Quyết định này.

3. Thẩm định kế hoạch:

a) Căn cứ xét duyệt:

– Đối tượng, loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị quy định tại Điều 5 Quy chế này.

– Hiện trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã trang bị cho đơn vị.

– Yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

– Yêu cầu phát triển, hiện đại hóa của ngành Hải quan.

b) Cục Tài vụ – Quản trị tổng hợp nhu cầu, phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu: rà soát, thẩm định kế hoạch trang bị của đơn vị (chỉ xem xét những kế hoạch có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này); xây dựng kế hoạch trang bị toàn ngành, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Như vậy, theo quy định thì căn cứ xét duyệt kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm:

(1) Đối tượng, loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị.

(2) Hiện trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã trang bị cho đơn vị.

(3) Yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

(4) Yêu cầu phát triển, hiện đại hóa của ngành Hải quan.

Nội dung của Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 498/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về việc lập kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ như sau:

Lập kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ

1. Đơn vị quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ căn cứ yêu cầu về nghiệp vụ thực hiện việc xây dựng, báo cáo nhu cầu trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cùng thời điểm lập dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm hoặc theo từng chương trình, kế hoạch cụ thể của Tổng cục Hải quan.

2. Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ phải được tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất trước khi trình Tổng cục Hải quan. Kế hoạch bao gồm những nội dung chính sau:

– Sự cần thiết trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ (nêu rõ lý do cần trang bị; số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ tại đơn vị; trang bị mới hay trang bị thay thế).

– Phương án sử dụng (địa bàn, đơn vị sử dụng).

– Yêu cầu về vũ khí, công cụ hỗ trợ (số lượng, chủng loại, tính năng, tác dụng, thông số cơ bản nếu có).

– Bảng thống kê theo mẫu số 2 đính kèm Quyết định này.

Như vậy, theo quy định thì kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan bao gồm những nội dung chính sau đây:

(1) Sự cần thiết trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ (nêu rõ lý do cần trang bị; số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ tại đơn vị; trang bị mới hay trang bị thay thế).

(2) Phương án sử dụng (địa bàn, đơn vị sử dụng).

(3) Yêu cầu về vũ khí, công cụ hỗ trợ (số lượng, chủng loại, tính năng, tác dụng, thông số cơ bản nếu có).

(4) Bảng thống kê theo mẫu

Trên đây là những quy định của pháp luật về Kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook