Hướng xử lý khi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu

Hướng xử lý khi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu

Ngày 26/11/2018, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 254/TANDTC-PChướng dẫn xử lý việc người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định của Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Hướng xử lý khi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu

Hướng xử lý khi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

– Tại giai đoạn xét xử sơ thẩm:

+ Nếu rút yêu cầu trước ngày mở phiên toà sơ thẩm thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án;

+ Nếu rút yêu cầu tại phiên toà thì Hội đồng xét xử hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn ra quyết định đình chỉ vụ án;

+ Nếu sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm vẫn còn thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì Tòa án hướng dẫn họ làm đơn kháng cáo để cấp phúc thẩm xem xét giải quyết việc rút yêu cầu theo thủ tục phúc thẩm.

– Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm:

Trường hợp có kháng cáo, kháng nghị mà tại giai đoạn xét xử phúc thẩm người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu thì Hội đồng xét xử hoặc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook