Hướng dẫn chi tiết cách lăn tay điểm chỉ khi đi công chứng năm 2023

Hướng dẫn chi tiết cách lăn tay điểm chỉ khi đi công chứng năm 2023

Bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn sẽ hướng dẫn quý bạn đọc chi tiết cách lăn tay điểm chỉ khi đi công chứng năm 2023.

Hướng dẫn chi tiết cách lăn tay điểm chỉ khi đi công chứng năm 2023

Khi nào phải điểm chỉ trong văn bản công chứng theo quy định pháp luật?

Theo Điều 48 Luật Công chứng 2014 quy định về việc ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng như sau:

“Điều 48. Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

2. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

3. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

a) Công chứng di chúc;

b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Do đó, điểm chỉ trong văn bản công chứng theo quy định pháp luật trong trường hợp:

– Sử dụng điểm chỉ thay cho việc ký: Người yêu cầu công chứng không ký được bởi các nguyên nhân:

+ Do khuyết tật.

+ Không biết ký.

– Sử dụng điểm chỉ đồng thời với việc ký: Người yêu cầu công chứng thực hiện việc ký đồng thời sử dụng điểm chỉ trong trường hợp công chứng:

+ Di chúc.

+ Do người yêu cầu công chứng đề nghị.

Khi công chứng viên cảm thấy cầm thiết phải sử dụng việc điểm chỉ đồng thời với ký để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Như vậy, thông thường trong các văn bản công chứng, người yêu cầu công chứng chỉ cần ký tên vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Tuỳ vào từng trường hợp nêu trên, người yêu cầu công chứng có thể phải điểm chỉ thay cho việc ký hoặc sử dụng đồng thời cả việc điểm chỉ và việc ký trong hợp đồng, giao dịch công chứng.

Hướng dẫn chi tiết cách lăn tay điểm chỉ khi đi công chứng

Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 Luật Công chứng 2014 quy định cụ thể về việc ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng như sau:

“Điều 48. Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

2. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

Như vậy, hướng dẫn chi tiết cách lăn tay điểm chỉ khi đi công chứng được hướng dẫn như sau:

– Sử dụng ngón trỏ phải để điểm chỉ. Nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì thực hiện điểm chỉ bằng ngón trỏ trái. Nếu cả ngón trỏ trái đều không điểm chỉ được thì có thể điểm chỉ bằng ngón trỏ khác nhưng phải ghi rõ việc điểm chỉ được thực hiện bằng ngón tay nào, của bàn tay nào.

– Các hành động khi thực hiện điểm chỉ ngón tay như sau:

Bước 1: Người yêu cầu công chứng lăn ngón tay trỏ của mình vào mực. Mực cần phải được bao trùm toàn bộ phần vân tay của ngón tay được sử dụng để điểm chỉ.

Bước 2: Người yêu cầu công chứng sử dụng ngón tay đã được lăn vào mực và lăn từ bên trái sang bên phải hoặc ngược lại lên vị trí ghi rõ “ký tên hoặc điểm chỉ”.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hướng dẫn chi tiết cách lăn tay điểm chỉ khi đi công chứng năm 2023 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook