Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp lần đầu năm 2023

Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp lần đầu năm 2023

Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp lần đầu năm 2023

Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp lần đầu năm 2023

Bệnh nghề nghiệp là gì?

Theo khoản 9 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, bệnh nghề nghiệp được quy định là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 46 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 thì người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nêu trên.

– Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp.

Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp lần đầu năm 2023

Hồ sơ

Theo quy định tại Điều 58 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 được hướng dẫn bởi điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động bao gồm:

+ Sổ BHXH

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp khi điều trị nội trú;

Trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có Giấy khám bệnh nghề nghiệp.

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng của Hội đồng giám định y khoa hoặc Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%).

Nếu tỷ lệ suy giảm KNLĐ cao hơn 61% thì hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp trong trường hợp này phải có Biên bản giám định y khoa.

+ Chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp PTTGSH (nếu có).

+ Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp theo mẫu số 05A-HSB.

+ Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

Thủ tục

Theo quy định tại Điều 59 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 về thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp như sau:

– Bước 1: Người lao động lập hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho người sử dụng lao động

– Bước 2: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

– Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp?

Theo quy định tại Điều 46 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi:

– Bị bệnh nghề nghiệp theo Danh mục bệnh nghề nghiệp tại Thông tư 15/2016/TT-BYT được bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BYT;

– Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp lần đầu năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook