Hợp tác quốc tế về người cao tuổi năm 2022

Quy định về điều kiện về an toàn thực phẩm trong trường học

Hợp tác quốc tế về người cao tuổi năm 2022

Hợp tác quốc tế về người cao tuổi

Người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

“Điều 2. Người cao tuổi

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.”

Căn cứ vào đó, người cao tuổi theo luật về người cao tuổi, được xác định là:

– Công dân Việt Nam: Người mang quốc tịch Việt Nam (dựa vào huyết thống và hoạt động nhập quốc tịch)

– Người từ đủ 60 tuổi trở lên: Người đã qua sinh nhật lần thứ 60.

Ví dụ: Một người sinh ngày 20/11/1961 thì ngày 20/11/2021 người này đủ 60 tuổi.

Quyền của người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, người cao tuổi có 09 quyền như sau:

– Được đảm bảo nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe: Con cháu người cao tuổi có trách nhiệm chăm sóc, đảm bảo các điều kiện về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Trong trường hợp người cao tuổi không có con cháu, không có thu nhập, không có khả năng lao động thì được Nhà nước hỗ trợ đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe.

– Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng Căn cứ vàoý muốn: Người cao tuổi có quyền quyết định sống với ai hoặc không sống chung với ai Căn cứ vàoý muốn. Đây cũng là quyền tự do cư trú của mỗi công dân.

– Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ Căn cứ vào quy định của Luật Người cao tuổi và quy định khác của pháp luật có liên quan: Được ưu tiên sử dụng các dịch vụ về y tế, dịch vụ cộng đồng và các dịch vụ khác mà pháp luật quy định. Ví dụ: Người cao tuổi không phải trả tiền vé xe buýt.

Hợp tác quốc tế về người cao tuổi

Nguyên tắc thực hiện hợp tác quốc tế về người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, hợp tác quốc tế về người cao tuổi được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Theo đó, cũng giống như các hoạt động hợp tác quốc tế khác, việc hợp tác quốc tế về người cao tuổi luôn phải đảm bảo:

– Đảm bảo bình đẳng giữa các quốc gia: Giữa các quốc gia phải có sự bình đẳng khi tham gia hợp tác, nếu một quốc gia không có quyền lợi và không được đối xử đúng đắn thì không thể tiến hành hợp tác được.

– Đảm bảo độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đối với các quốc gia tham gia hợp tác (bao gồm Việt Nam): Nguyên nhân do độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là yếu tố quan trọng nhất đối với một quốc gia, nếu không tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau thì không thể hợp tác trên bất kỳ lĩnh vực nào một cách ổn định, lâu dài, bao gồm cả về người cao tuổi.

– Phù hợp với pháp luật: Ở đây là phù hợp với cả pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Trong đó, trên thực tế nếu Việt Nam tham gia ký điều ước quốc tế, thì điều ước quốc tế có giá trị áp dụng cao hơn, tức thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký nếu pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có sự không phù hợp với nhau.

Hợp tác quốc tế về người cao tuổi

Nội dung hợp tác quốc tế

Theo Khoản 2 Điều 8 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, nội dung hợp tác quốc tế bao gồm:

– Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến người cao tuổi: Việt Nam có thể gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến người cao tuổi nếu các điều ước, thỏa thuận này thật sự có lợi cho Việt Nam (không riêng về vấn đề người cao tuổi).

– Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về người cao tuổi: Các chương trình, dự án quốc tế về người cao tuổi cho dù không được trực tiếp thực hiện bởi các cơ quan Nhà nước thì vẫn phải có sự chấp thuận đến từ Nhà nước của các quốc gia có chủ thể tham gia chương trình, dự án quốc tế đó. Ở đây, các chủ thể được tham gia chương trình, dự án hợp tác quốc tế về người cao tuổi trong các hoạt động xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác này.

– Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi: Hoạt động này diễn ra phổ biến hơn hai hoạt động trên, ở một mức độ thường xuyên hơn. Việc trao đổi thông tin, kinh nghiệp về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi có thể chỉ đơn giản được thực hiện ở các buổi tọa đàm, hoặc đào tạo thực tiễn tại các nước mà không cần tổ chức quá cầu kỳ và cần nhiều nguyên tắc thực hiện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hợp tác quốc tế về người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook