Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài 

Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài 

Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài 

Ngôn ngữ nào được sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư như sau:

“Điều 5. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được làm bằng tiếng Việt.

2. Trường hợp hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

3. Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đầu tư.

4. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung bản dịch hoặc bản sao với bản chính và trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt với bản tiếng nước ngoài.”

Như vậy, ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được quy định sẽ dùng ngôn ngữ tiếng Việt.

Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài 

Đối với những hồ sơ thủ tục đầu tư của nước ngoài để giấy tờ đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam thì cần phải thực hiện thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự. Căn cứ Điều 7 Nghị định 111/2011/NĐ-CP quy định về ngôn ngữ hợp pháp hóa lãnh sự như sau:

“Điều 7. Ngôn ngữ, địa điểm chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Ngôn ngữ sử dụng để chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là tiếng Việt và tiếng chính thức của nước nơi giấy tờ đó được sử dụng hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp.

2. Địa điểm chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là trụ sở Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.”

Ngoài ra, căn cứ Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-BNG quy định về ngôn ngữ chứng nhận lãnh sự như sau:

“Điều 2. Ngôn ngữ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Ngôn ngữ sử dụng để chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện) được sử dụng ngôn ngữ chính thức của nước nơi giấy tờ, tài liệu được sử dụng để thay thế cho tiếng Anh.”

Như vậy, đối với hồ sơ ở nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng để chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao 

Căn cứ Điều 14 Nghị định 111/2011/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định;

– Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

– 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

– Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận;

– 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;

– 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d và điểm đ để lưu tại Bộ Ngoại giao.

Bước 2: Kiểm tra tính xác thực của tài liệu

Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Bộ Ngoại giao.

Bước 3: Hợp pháp hoá lãnh sự

Bộ Ngoại giao thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký và chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Bộ Ngoại giao.

Trường hợp mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài quy định tại điểm d khoản 1 Điều này chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan này xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Bộ Ngoại giao giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.”

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook