Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng (mới nhất 2022)

mau-hop-dong-thue-mat-bang

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng (mới nhất 2022)

mẫu hợp đồng thuê mặt bằng

Hợp đồng thuê mặt bằng là gì?

Hợp đồng thuê mặt bằng là hợp đồng thuê tài sản.

Theo quy định tại Điều 472 BLDS 2015 thì hợp đồng thuê nhà là hợp đồng thuê tài sản, được quy định như sau:

“Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Số:…/…

– Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày… tháng… năm… tại…..

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ MẶT BẰNG (Gọi tắt là Bên A)

Họ tên: …………………………………

Sinh ngày: ………………………

CMND số:………………….   cấp ngày:   ……………………..

Thường trú:          …………………….

Là chủ sở hữu căn nhà số:       …………………………….

Căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:

Số………..  do ………. cấp ngày    ……………….

BÊN THUÊ MẶT BẰNG: (Gọi tắt là Bên B)

Họ tên: …………….……………………….         .

Sinh  ngày: …………………………………….

CMND số: …….  cấp ngày:   ………………….

Thường trú:          ……………………………………… .

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Nội dung hợp đồng

– Bên A đồng ý cho bên B thuê mặt tiền:    900.00000 đồng

Với diện tích là : 600 m2

– Mục đích thuê:kinh doanh quần áo

ĐIỀU 2: Thời hạn hợp động

– Thời hạn thuê mặt bằng là:12 tháng

được tính từ ngày:1/1/2020  đến hết ngày: 31/12/2020

– Sau khi hết hạn hợp đồng, tuỳ theo nhu cầu thực tế hai bên có thể thoả thuận về việc gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê.

ĐIỀU 3: Giá cả – Phương thức thanh toán

– Giá thuê mặt bằng là: 3.000.000 đồng / tháng

– Phương thức thanh toán : chuyển khoản.

– Theo định kỳ 01 năm, giá thuê mặt bằng sẽ tăng thêm 15% so với giá hiện hành tại thời điểm đó.

ĐIỀU 4: Trách nhiệm của hai bên

4.1 – Trách nhiệm của bên A:

– Bên A cam kết sẽ bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng kinh doanh bán quần áo hiệu quả.

– Bên A sẽ bàn giao toàn bộ đất, nhà ở và nội thất đã có như đã thoả thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này.

4.2 – Trách nhiệm của bên B:

– Bên B sẽ sử dụng mặt bằng đúng mục đích kinh doanh, khi có nhu cầu sửa chữa cải tạo thì  phải được bên A đồng ý và tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản của Nhà nước. Mọi chi phí sửa chữa do bên B tự bỏ ra.

– Thanh toán tiền thuê nhà vào ngày mùng 5 đầu tháng .

– Chịu trách nhiệm vềhoạt động kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành.

– Giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung trong khu vực kinh doanh.

– Trước khi chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước và giao lại mặt bằng cho bên A.

– Khi hai bên chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng thì bên B phải trả lại đất, nhà ở và nội thất đã thuê theo đúng hiện trạng ban đầu, không được đập phá hay tháo dỡ bất cứ vật dụng nào mà bên A cho mượn.

ĐIỀU 5: Cam kết chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thương lượng được, thì Tòa án sẽ có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về mẫu hợp đồng thuê mặt bằng. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook