Hợp đồng mua bán xe máy và những điều cần biết năm 2022

Hợp đồng mua bán xe máy

Hợp đồng mua bán xe máy và những điều cần biết năm 2022

Hợp đồng mua bán xe máy là một dạng hợp đồng mua bán tài sản. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán xe máy.

Hợp đồng mua bán xe máy

Hợp đồng mua bán xe máy là gì?

Điều 430 BLDS 2015 quy định: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”.

Như vậy hợp đồng mua bán xe máy là một loại hợp đồng mua bán tài sản.

Đặc điểm của hợp đồng mua bán xe máy

Hợp đồng mua bán xe máy là hợp đồng song vụ

Bên bán và bên mua đều có quyền và nghĩa vụ đối nhau. Trong hợp đồng này, bên bán có quyền yêu cầu bên mua nhận vật và trả tiền mua vật; ngược lại, bên mua có quyền yêu cầu bên bán chuyển giao vật và nhận tiền bán vật.

Hợp đồng mua bán xe máy là hợp đồng có đền bù

Khoản tiền mà bên mua tài sản phải trả cho bên bán xe máy là khoản đền bù về việc mua bán xe máy. Đặc điểm có đền bù trong Hợp đồng mua bán xe máy là yếu tố phân biệt giữa hợp đồng này với hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng không có đền bù

Mục đích: chuyển giao quyền sở hữu

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán xe máy

Theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 về Hiệu lực của hợp đồng:

“1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm kết thúc quá trình thỏa thuận, tức là tại thời điểm này các bên đã đạt được sự thống nhất về các nội dung của hợp đồng. Do đó, đây cũng chính là thời điểm sự thỏa thuận của các bên có giá trị pháp lý, tức là hợp đồng phát sinh hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, nếu các bên có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng không trùng với thời điểm giao kết hợp đồng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng không phải là thời điểm giao kết mà chính là thời điểm do các bên thỏa thuận.

Hình thức của hợp đồng mua bán xe máy

Hình thức của Hợp đồng mua bán xe máy có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Hình thức của Hợp đồng mua bán là căn cứ để xác định người bán và người mua đã tham gia vào Hợp đồng mua bán, từ đó xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng; xác định trách nhiệm dân sự của bên vi phạm hợp đồng.

Nội dung của hợp đồng mua bán xe máy

Đối tượng của hợp đồng mua bán

  • Chất lượng của tài sản mua bán:
  •  Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thoả thuận.
  •  Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Khi các bên không có thoả thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài sản mua bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

Giá và phương thức thanh toán:

Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán xe máy

Địa điểm giao xe máy

Phương thức giao xe máy

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán xe máy và những điều cần biết năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook