Hợp đồng lao động có bị chấm dứt khi công ty tạm ngừng hoạt động?

Hợp đồng lao động có bị chấm dứt khi công ty tạm ngừng hoạt động?

Hợp đồng lao động có bị chấm dứt khi công ty tạm ngừng hoạt động? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hợp đồng lao động có bị chấm dứt khi công ty tạm ngừng hoạt động?

Hợp đồng lao động có bị chấm dứt khi công ty tạm ngừng hoạt động?

Tại khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc tạm ngừng hoạt động như sau:

“Điều 206. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

1. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Đồng thời, tại khoản 7 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các trường hợp chấm dứt HĐLĐ như sau:

“Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì HĐLĐ chỉ chấm dứt khi người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động, không quy định việc chấm dứt trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Do đó, trong thời gian tạm ngừng hoạt động, công ty của bạn vẫn phải hoàn thành việc thực hiện HĐLĐ đã ký với bạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên.

Giải quyết hợp đồng với người lao động như thế nào khi công ty tạm ngừng kinh doanh?

– Cách 1: Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ

Căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ cho tới khi công ty hoạt động trở lại. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, theo cách này, các bên trong quan hệ lao động có thể thoả thuận về việc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ cho tới khi công ty hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, người lao động sẽ không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

– Cách 2: Tiếp tục thực hiện HĐLĐ, người lao động nhận tiền lương ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động

Ngoài ra, căn cứ khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

“Điều 99. Tiền lương ngừng việc

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.”

Như vậy, trường hợp này bạn có thể thỏa thuận với công ty về việc ngừng việc vì lý do kinh tế, theo đó tiền lương ngừng việc của bạn sẽ được tính như sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hợp đồng lao động có bị chấm dứt khi công ty tạm ngừng hoạt động? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook