Hợp đồng kinh tế là gì? Được quy định như thế nào?

hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là gì? Được quy định như thế nào?

hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là gì?

Căn cứ theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Như vậy, hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực thương mại được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các thỏa thuận khác có liên quan đến mục đích kinh doanh.

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Hợp đồng kinh tế là sản phẩm của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của mỗi đơn vị kinh tế, là cầu nối giữa kế hoạch kinh doanh với quan hệ thị trường.

Đặc điểm của hợp đồng kinh tế

Để hiểu rõ hơn các quy định về hợp đồng kinh tế, bạn cần hiểu rõ về đặc điểm của loại hợp đồng này. Hiện nay, hợp đồng kinh tế đang có 4 đặc điểm quan trọng:

– Mục đích của hợp đồng: gắn với hoạt đông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nổi bật là các hoạt động như hoạt động mua bán/ sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc các hợp đồng trao đổi hàng hóa. Hầu hết các hợp đồng kinh tế đều hướng tới mục đích tạo ra lợi nhuận cho các bên tham gia giao kết hợp đồng.

– Đặc điểm về chủ thể: trong hợp đồng kinh tế, phải có một bên là pháp nhân. Chủ thể còn lại có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Nếu là cá nhân thì phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Nội dung của hợp đồng phải phù hợp với các lĩnh vực, hoạt động ngành nghề mà các bên chủ thể đăng ký kinh doanh. Đồng thời, nội dung của hợp đồng không được trái với quy định của pháp luật, điều cấm của xã hội.

– Hình thức: theo quy định về hợp đồng kinh tế, hợp đồng bắt buộc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên tham gia giao kết hợp đồng.

Các loại hợp đồng kinh tế

Một số loại kinh tế thường gặp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có thể kể tới như:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa
  • Hợp đồng cung ứng dịch vụ
  • Hợp đồng cung ứng nguyên liệu
  •  Hợp đồng kinh tế bằng tiếng anh
  •  Hợp đồng đầu tư, chuyển giao công nghiệp
  •  Hợp đồng kinh tế xây dựng
  • Một số hợp đồng thương mại đặc thù khác như thi công công trình, nhận thầu xây dựng, giám sát thi công…

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook