Hợp đồng kinh tế là gì ?

Hợp đồng kinh tế là gì

Hợp đồng kinh tế là loại văn bản rất thông dụng được sử dụng thường xuyên trong hoạt động của doanh nghiệp. Vậy hợp đồng kinh tế là gì ? Pháp luật quy định như thế nào về loại hợp đồng này ?

Hợp đồng kinh tế là gì

Hợp đồng kinh tế là gì ?

Trước đây, các vấn đề xung quanh loại Hợp đồng này được quy định tại Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế số 24-LCT/HĐNN8 ngày 25 tháng 9 năm 1989. Theo Pháp lệnh, Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Pháp lệnh trên đã hết hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006 và đến thời điểm hiện tại, khái niệm Hợp đồng kinh tế không còn được quy định cụ thể trong bất kỳ văn bản luật nào nữa. Bởi lẽ, cùng với sự phát triển, thay đổi của kinh tế – xã hội, thêm nhiều loại hợp đồng mới được sử dụng trong hoạt động kinh tế nên việc xây dựng một định nghĩa chung cho Hợp đồng kinh tế là bất khả thi và không thể chính xác mà nên căn cứ vào mục đích, văn bản căn cứ để xác định tên gọi Hợp đồng chính xác nhất.

Chẳng hạn, nếu dự định soạn thảo Hợp đồng dựa trên các quy định của Luật Thương mại thì có thể soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại; Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; Hợp đồng dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại…Hoặc, nếu căn cứ vào Bộ luật Dân sự thì có thể soạn thảo Hợp đồng mua bán tài sản; Hợp đồng tặng cho tài sản; Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng thuê tài sản…

Đặc điểm của hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế có 3 đặc điểm nổi bật như sau:

 • Mục đích của hợp đồng: Gắn liền với hoạt động mua bán, sản xuất, trao đổi hàng hóa giữa các chủ thể kinh doanh. Trong đó, bên ký hợp đồng phải có mục đích kinh doanh để sinh lợi nhuận.
 • Chủ thể của hợp đồng: Một bên là pháp nhân, bên còn lại có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh, hoặc là pháp nhân theo quy định. Nội dung đã giao kết phải phù hợp với lĩnh vực, hoạt động ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước.
 • Hình thức của hợp đồng: Thể hiện bằng văn bản hoặc các tài liệu chứng minh giao dịch, phải có chữ ký xác nhận của các bên về điều khoản, nội dung đã thỏa thuận dưới các hình thức như: công văn, email, điện báo…

Một số loại hợp đồng kinh tế thông dụng

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các đơn vị kinh tế luôn luôn phải tiến hành nhiều quan hệ với nhau. Các quan hệ kinh tế này phải được thiết lập thông qua việc ký kết các văn bản hợp đồng kinh tế cụ thể. Việc ký kết và thực hiện các loại hợp đồng này đều phải tuân theo những quy định của pháp luật Việt nam cũng như các Điều ước quốc tế và Tập quán quốc tế.

Một số loại hợp đồng kinh tế theo quy định của Luật Thương mại:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa (Điều 24)
 • Hợp đồng dịch vụ (Điều 74);
 • Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại (Điều 110),
 • Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ (Điều 124),
 • Hợp đồng dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại (Điều 140),
 • Hợp đồng đại diện cho thương nhân (Điều 142),
 • Hợp đồng ủy thác ((Điều 159),
 • Hợp đồng đại lý (Điều 168),
 • Hợp đồng gia công (Điều 179),
 • Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hóa (Điều 193),
 • Hợp đồng dịch vụ quá cảnh (Điều 251),
 • Hợp đồng cho thuê hàng hóa (Điều 274),
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Điều 285).

Một số loại hợp đồng kinh tế khác:

 • Hợp đồng giao nhận thầu trong xây dựng cơ bản;
 • Hợp đồng gia công đặt hàng;
 • Hợp đồng nghiên cứu khoa học – kỹ thuật;
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Hợp đồng liên doanh liên kết;
 • Hợp đồng mua bán ngoại thương;
 • Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu;
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa;
 • Hợp đồng kinh tế dịch vụ.

Ngoài ra, còn có các loại hợp đồng khác theo các luật khác đối với hoạt động đặc thù như Hợp đồng tư vấn pháp luật theo Luật Luật sư, Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao đồng, Hợp đồng đại lý thuế, Hợp đồng thi công thiết kế công trình…

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Hợp đồng kinh tế là gì. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook