So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế và hợp đồng nguyên tắc có những sự khác nhau nhất định. Tuy nhiên không phải ai cũng biết về sự khác nhau đó. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

Giống nhau giữa hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

Giá trị pháp lý: Đều có giá trị pháp lý trong các giao dịch thương mại, doanh nghiệp, dân sự,..

Nội dung: Sự thỏa thuận của các bên về quyền và nghĩa vụ, nội dung công việc,… trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, tuân theo quy định của pháp luật.

Hình thức: Bằng văn bản. Có chữ ký, đóng dấu xác nhận của các bên.

Khác nhau giữa hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

Tiêu chí Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng kinh tế
Mục đích Chỉ thỏa thuận những vấn đề chung, những nguyên tắc chung hay còn gọi là hợp đồng khung. Quy định chi tiết hơn các vấn đề trong hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng chốt các thỏa thuận để thực hiện.
Tên gọi + Thỏa thuận nguyên tắc.

 

+ Hợp đồng nguyên tắc cơ bản.

+ Hợp đồng nguyên tắc đại lý.

+…

+ Hợp đồng vay vốn.

 

+ Thỏa thuận mua bán hàng hóa.

+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ.

+ Hợp đồng thuê nhân công thực hiện công việc.

+…

Nội dung thỏa thuận. Việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc sẽ có tính chất là định hướng, do đó các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau.

Vì vậy, dựa trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc này, các bên có thể tiến tới được việc  ký kết HĐ kinh tế chính thức, hoặc có thể chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc.

– Quyền và nghĩa vụ cũng như các điều khoản rõ ràng hơn.

 

– Các thỏa thuận có tính ràng buộc giữa các chủ thể.

Giải quyết tranh chấp. Hợp đồng nguyên tắc về cơ bản chỉ quy định các vấn đề chung nên do đó khi có xảy ra về tranh chấp sẽ rất khó để có hướng giải quyết, nhất là khi các bên vi phạm không thực hiện đúng đối với các quyền và nghĩa vụ của mình. – Xác định các quyền và nghĩa vụ rõ ràng khi giải quyết tranh chấp có thể thực hiện tốt thủ tục này.

– Quy định điều khoản giải quyết tranh chấp có thể chỉ cần nêu tinh thần giải quyết cơ bản theo quy định.

Thời gian ký kết – Thường cố định sẽ là đầu mỗi năm sẽ ký kết nếu qua các năm có sự thay đổi thì các bên của hợp đồng chỉ cần ký thêm phụ lục.

Hợp đồng nguyên tắc có giá trị theo thời gian nên sẽ không phụ thuộc vào số lượng các thương vụ hay đơn hàng phát sinh trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

.

Thường cố định sẽ là đầu mỗi năm sẽ ký kết nếu qua các năm có sự thay đổi thì các bên của hợp đồng chỉ cần ký thêm phụ lục.

Hợp đồng nguyên tắc có giá trị theo thời gian nên sẽ không phụ thuộc vào số lượng các thương vụ hay đơn hàng phát sinh trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Đối tượng áp dụng. Đối tượng áp dụng của hợp đồng nguyên tắc sẽ là các công ty có vị trí địa lý xa nhau trong cùng 1 vùng miền, tổ quốc; và các công ty có quan hệ giao dịch về mua bán hàng hóa thường xuyên liên tục Đối tượng áp dụng của hợp đồng nguyên tắc sẽ là các công ty có vị trí địa lý xa nhau trong cùng 1 vùng miền, tổ quốc; và các công ty có quan hệ giao dịch về mua bán hàng hóa thường xuyên liên tục

 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook