Hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công: 1 số điểm khác biệt cần lưu ý

Vụ việc cạnh tranh

Hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công: 1 số điểm khác biệt cần lưu ý

Hợp đồng dịch vụ

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sản xuất hàng hoá ngày càng nâng cao. Công ty sản xuất  nhiều loại sản phẩm với chất lượng cao, mẫu mã đẹp và được thị trường chấp nhận.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế chưa phát triển, các doanh nghiệp thiếu vốn để mở rộng sản xuất nên các doanh nghiệp cùng hợp tác làm ăn, hỗ trợ  nhau cùng phát triển. Đặc biệt là các nhà sản xuất nhỏ, các công ty tư nhân đang thiếu vốn và sản lượng còn hạn chế, nhưng họ ngày càng tích lũy  vốn và mở rộng sản xuất bằng cách gia công hàng hóa của mình cho các công ty khác ngày càng tăng. .

Trong đời sống xã hội, nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, con người đang tích cực sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm phục vụ xã hội. Mặt khác, họ tham gia vào quá trình trao đổi hàng hoá, mua  tư liệu sản xuất, mua dụng cụ gia đình hoặc sử dụng nguyên  liệu từ công nghiệp và thuê người khác gia công sản phẩm theo mẫu mã đã thoả thuận.

Cả khu vực thành thị và nông thôn hiện nay không chỉ gia công phần mềm mà còn cả các dịch vụ khác như  lao động. Điều 542 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Còn đối với hợp đồng dịch vụ, theo quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Như vậy, có thể nhận thấy điểm giống nhau giữa 02 loại hợp đồng này như sau:

  • Cả hai hợp đồng đều có một bên thực hiện công việc theo yêu cầu của bên kia và bên kia có nghĩa vụ trả tiền công.
  • Cả hai loại hợp đồng này đều là hợp đồng song vụ và có thanh toán (trả tiền công).

Sau đây là cách phân biệt 02 loại hợp đồng này:

Tiêu chí

Hợp đồng gia công

Hợp đồng dịch vụ

Khái niệm

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. (Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015).

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. (Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015).

Đối tượng

Vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. (Thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm). Công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. (Chỉ thực hiện công việc).

Quá trình thực hiện hợp đồng

Tạo ra sản phẩm, giao kết quả cho bên đặt gia công theo như đã thỏa thuận. Không tạo ra sản phẩm mới mà làm tăng thêm chất lượng của tài sản, khắc phục, sửa chữa tài sản bị hư hỏng hoặc bên làm dịch vụ hoàn thành một công việc theo như thỏa thuận.

Kết quả công việc

Kết quả công việc được thực hiện trong hợp đồng luôn thể hiện dưới dạng các sản phẩm vật chất. Kết quả của công việc trong hợp đồng dịch vụ không tạo ra các sản phẩm vật chất, mặc dù đó là những kết quả từ công sức của người làm dịch vụ.

Ví dụ minh họa

Công ty A và công ty B ký kết một hợp đồng. Theo đó, công ty B là bên nhận gia công, công ty A là bên đặt gia công. Với số nguyên liệu mà bên A cung cấp (da, đế giày, gót, đế trong, độn cứng,…), công ty B phải chế tạo theo mẫu đã cung cấp để được sản phẩm cuối cùng là số lượng giày da theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn đã thỏa thuận và công ty A sẽ trả công khi nhận sản phẩm.

Căn cứ vào Điều 542 Bộ luật dân sự 2015 về định nghĩa hợp đồng gia công thì đây được coi là một hợp đồng gia công.

Công ty A và công ty B ký kết một hợp đồng. Theo đó, công ty B nhận làm công việc vệ sinh trụ sở làm việc của công ty A (thực hiện công việc đúng theo yêu cầu của bên A về thời gian, chất lượng, địa điểm,…). Bên A sẽ trả tiền dịch vụ cho bên B theo đúng thỏa thuận.

Căn cứ theo Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 về định nghĩa hợp đồng dịch vụ thì đây được coi là một hợp đồng dịch vụ.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về cách phân biệt hợp đồng dịch vụ với hợp đồng gia công. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook