Hợp đồng dịch vụ: Khái niệm và phân biệt với 1 số loại hợp đồng khác

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ: Khái niệm và phân biệt với 1 số loại hợp đồng khác

Khái niệm hợp đồng dịch vụ:

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là thuật ngữ được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Hợp đồng dịch vụ có thể được dùng dưới góc độ là quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và cũng có thể là tổng hợp các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến cung ứng, sử dụng dịch vụ:

Dưới góc độ là quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh giữa bên cung ứng dịch vụ với bên sử dụng dịch vụ: Hợp đồng dịch vụ là quan hệ giữa bên cung ứng dịch vụ với bên thuê dịch vụ hướng mà bên cung ứng dịch vụ thực hiện một công việc nhất định đem lại lợi ích cho bên thuê dịch vụ. Lợi ích của bên thuê dịch vụ có thể là các vật chất hoặc lợi ích tinh thần.

Nội dung quan hệ hợp đồng dịch vụ ghi nhận các quyền, nghĩa vụ của hai bên chủ thể. Như vậy, dưới góc độ là một quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, hợp đồng dịch vụ được thiết lập dựa trên ba yếu tố cơ bản: chủ thể, khách thể, nội dung.

Hợp đồng dịch vụ là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến cung ứng, sử dụng dịch vụ, bao gồm các quy định về quá trình hình thành, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên cung ứng dịch vụ với bên sử dụng dịch vụ do Nhà nước ban hành, có tính bắt buộc áp dụng hoặc hướng dẫn áp dụng đối với các chủ thể, được bảo đảm bởi cơ chế thực thi của Nhà nước.

Khái niệm về hợp đồng dịch vụ tại Bộ luật Dân sự 2015: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Khái niệm về hợp đồng dịch vụ tại Bộ luật Dân sự 2005: “Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Phân biệt hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công

Bên cạnh điểm giống nhau là cả hai loại hợp đồng này đều là hợp đồng song vụ và có thanh toán (trả tiền công) thì hai loại hợp đồng này còn có những điểm khác biệt nhất định, cần phân biệt rõ để tránh sự nhầm lẫn, mâu thuẫn khi giao kết hợp đồng. Về đối tượng của hợp đồng, hợp đồng gia công có điểm khác khi quy định đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định (thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm).

Trong khi đó, bản chất của hợp đồng dịch vụ là không tạo ra sản phẩm mới mà làm tăng thêm chất lượng của tài sản, khắc phục, sửa chữa tài sản bị hư hỏng hoặc bên làm dịch vụ hoàn thành công việc như thỏa thuận. Về kết quả công việc, đối với hợp đồng gia công thì luôn thể hiện dưới dạng vật chất, còn hợp đồng dịch vụ thì ngược lại. Cần nắm những điểm khác biệt chính nêu trên để tránh nhầm lẫn trong giao dịch dân sự.

Phân biệt hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động

Đối tượng đều là thực hiện công việc nhưng giữa hợp đồng dịch vụ theo Bộ luật Dân sự 2015 và hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động 2019 lại có những khái biệt cơ bản. Về sự ràng buộc pháp lý giữa các chủ thể, ở hợp đồng lao động, người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng phải có sự quản lý của người sử dụng lao động (mang tính mệnh lệnh).

Trong khi đó, đối với hợp đồng dịch vụ, không có sự ràng buộc về pháp lý giữa bên yêu cầu dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ, kết quả hướng tới của hợp đồng dịch vụ chỉ là kết quả công việc (tính tự chủ cao). Về kết quả thực hiện công việc, đối với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động sẽ quan tâm tới cả quá trình lao động. Đối với hợp đồng dịch vụ, mong muốn của bên yêu cầu dịch vụ chỉ là kết quả đạt được.

Về thời hạn thực hiện công việc, đối với hợp đồng lao động, trừ khi pháp luật có quy định khác, hợp đồng phải được thực hiện một cách liên tục trong một khoản thời gian đã thỏa thuận trước, không được tự ý ngắt quãng. Còn đối với hợp đồng dịch vụ, thời gian thực hiện không cần liên tục, chỉ cần hoàn thành xong công việc, việc ngắt quãng hay không còn phụ thuộc vào bên thực hiện công việc trong hợp đồng.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về cách phân biệt hợp đồng dịch vụ với một số loại hợp đồng khác. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook