Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi năm 2022

Quy định về Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Khái niệm hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Hợp đồng cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi là hợp đồng được giao kết giữa hai chủ thể là:

– Cá nhân, tổ chức được ủy quyền chăm sóc người cao tuổi: Là các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện chăm sóc người cao tuổi, được người cao tuổi đồng ý cho chăm sóc, và thực hiện các nghĩa vụ chăm sóc người cao tuổi theo hợp đồng cung ứng dịch vụ.

– Người ủy nhiệm: Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi nhưng do hoàn cảnh, điều kiện không phù hợp để trực tiếp chăm sóc người cao tuổi nên cần chủ thể khác hỗ trợ trực tiếp chăm sóc, thực hiện thay nghĩa vụ phụng dưỡng đối với người cao tuổi.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ được giao kết nhằm thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng của các cá nhân là người thân trong gia đình của người cao tuổi. Chủ thể được ủy quyền chăm sóc người cao tuổi được phép thu lợi nhuận từ hoạt động thực hiện hợp đồng này.

Do đó, hoạt động ký kết, sửa đổi, bổ sung hợp đồng cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải được thực hiện dựa trên thỏa thuận của các bên và sự đồng ý của người cao tuổi (hoặc người giám hộ của người cao tuổi).

Hợp đồng này phải được lập thành văn bản (02 bản chính) để mỗi bên giữ một bản.

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Nguyên tắc giao kết hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phải đảm bảo:

– Có ý kiến đồng ý của người cao tuổi hoặc người giám hộ của người cao tuổi: Người cao tuổi có quyền đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận dịch vụ chăm sóc từ cá nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, cũng có quyền yêu cầu thay đổi các cá nhân, tổ chức này.

– Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi: Luôn đặt lợi ích của người cao tuổi lên hàng đầu trong các nghĩa vụ cần thực hiện của hai bên giao kết hợp đồng. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phải đảm bảo phù hợp với tình trạng sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi cũng như ý nguyện của người cao tuổi.

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Các nội dung chủ yếu của hợp đồng cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ, hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi bao gồm các nội dung cơ bản sau:

– Tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người cao tuổi (tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến chế độ chăm sóc sức khỏe, cung cấp thuốc, chăm sóc y tế)

– Chi phí dịch vụ, phương thức thanh toán (chi phí dịch vụ do bên ủy nhiệm chi trả, với phương thức thanh toán theo thỏa thuận của các bên)

– Thời gian chăm sóc, địa điểm chăm sóc, phương thức thực hiện chăm sóc (thời gian chăm sóc, địa điểm chăm sóc, phương thức chăm sóc phù hợp với nhu cầu của người ủy nhiệm, người cao tuổi và khả năng đáp ứng của cá nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi)

– Quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc (các nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, tổ chức chăm sóc người cao tuổi là thực hiện đầy đủ đúng theo cam kết về hoạt động chăm sóc người cao tuổi, ngược lại, tổ chức, cá nhân này được nhận thù lao cho việc chăm sóc người cao tuổi dựa trên thỏa thuận về chi phí, thù lao trong hợp đồng cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi)

– Quyền và nghĩa vụ của người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (người ủy nhiệm được yêu cầu bên cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thực hiện hoạt động này đúng theo thỏa thuận, theo đó các cá nhân, tổ chức này thực hiện thay nghĩa vụ phụng dưỡng cho người ủy nhiệm, ngược lại nghĩa vụ cơ bản của bên ủy nhiệm là thanh toán các chi phí cho hoạt động chăm sóc này)

– Các nội dung khác

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook