Quy định về hợ̣p đồng đại lý thương mại năm 2022

Hợp đồng đại lý thương mại

Quy định về hợ̣p đồng đại lý thương mại năm 2022

Trong quan hệ hợp đồng đại lý, lợi ích bên đại lý được hưởng là thù lao mà xét dưới khía cạnh pháp lý thì khoản tiền này chính là thù lao dịch vụ mà bên giao đại lý phải thanh toán cho bên đại lý do sử dụng dịch vụ mua bán hàng hóa của bên đại lý. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến hợp đồng đại lý thương mại.

Hợp đồng đại lý thương mại

Hợp đồng đại lý thương mại là gì ?

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, một bên (bên đại lý) được sự ủy quyền của bên kia (bên giao đại lý) cam kết nhân danh bên giao đại lý thực hiện một hoặc nhiều giao dịch theo sự ủy quyền và vì lợi ích của bên kia để được nhận một khoản tiền thù lao do các bên thỏa thuận.

Đặc điểm của hợp đồng đại lý thương mại

  • Hợp đồng đại lý thực chất là một loại hợp đồng song vụ, có đền bù, chủ thể của hợp đồng có thể là công dân hoặc tổ chức;
  • Bên nhận đại lý là bên nhận một hay nhiều giao dịch bằng chi phí và lợi ích của bên kia. Bên giao đại lý là bên công dân hoặc pháp nhân, là bên ủy quyền cho bên kia thực hiện một hay nhiều giao dịch. Trong nhiều trường hợp bên đại lý phải là các tổ chức do pháp luật quy định và hoạt động đại lý phải phù hợp với năng lực pháp luật của tổ chức đó.
  • Trong hợp đồng đại lý, bên nhận đại lý tham gia vào hai quan hệ pháp luật khác nhau. Quan hệ bên trong là quan hệ giữa bên giao đại lý và bên đại lý, quan hệ bên ngoài là quan hệ giữa bên đại lý và bên thứ ba để trao đổi, giao dịch. Vì vậy mọi quyền và nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch, ký kết giữa bên đại lý và người thứ ba đều do người đại lý chịu trách nhiệm.
  • Giao dịch mà người đại lý thực hiện với người thứ ba được áp dụng theo những quy định của các loại hợp đồng cụ thể như: Hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng khoán việc.
  • Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Nội dung của hợp đồng đại lý thương mại

Nội dung của hợp đồng đại lý là phần không thể thiếu trong hợp đồng đại lý bao gồm quyền và nghĩa vụ của bên đại lý và bên giao đại lý, cụ thể như sau:

– Nghĩa vụ của bên đại lý: (căn cứ theo điều 175 luật thương mại năm 2005)

– Quyền của bên đại lý (căn cứ điều 174 Luật Thương mại năm 2005)

– Nghĩa vụ của bên giao đại lý (căn cứ điều 173 Luật Thương mại năm 2005)

– Quyền của bên giao đại lý (căn cứ điều 172 Luật Thương mại năm 2005)

– Quy đinh về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý.

– Quy định về hình thức và phương thức thanh toán

Hình thức của hợp đồng đại lý thương mại

– Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

– Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

– Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

– Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về hợp đồng đại lý thương mại . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook