Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị năm 2022

Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài tại Việt Nam

Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa hai người nhằm trao đổi quyền và nghĩa vụ của mình

Một bên (bên mua bảo hiểm) đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, bên kia (công ty bảo hiểm) có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm. bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm (sự kiện được bảo hiểm là sự kiện pháp lý mà doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã trả một số tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm) sẽ có một số tiền bảo hiểm hoặc bồi thường nhất định (Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm).

Có ba loại hợp đồng bảo hiểm, là:

– Hợp đồng bảo hiểm con người

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản

– Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Ở đây, hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm trong đó đối tượng được bảo hiểm là tài sản (bao gồm quyền tài sản, bao gồm bất động sản, tiền, chứng khoán và tài sản cá nhân), bất động sản hiện có và hình thành trong tương lai, nhưng thực chất là bảo hiểm, của cải tương lai của bạn ở rủi ro lớn.

Đối với người được bảo hiểm (người bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường chỉ được giao kết đối với tài sản hiện có), đồng thời, sự kiện được bảo hiểm phải làm mất mát, hư hỏng hoặc mất mát đột ngột một giá trị nhất định của tài sản được bảo hiểm đó.

Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

Khái niệm hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 42 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Điều 42. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

  1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

Như vậy:

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị được xác định căn cứ vào số tiền bảo hiểm. Mà số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản, không phải số tiền thực tế mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên mua bảo hiểm (hoặc người thụ hưởng) trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, thay vào đó là căn cứ xác định mức bồi thường này.

– Hợp đồng bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tức là yêu cầu của bên bảo hiểm ở mức cao hơn giá trị được định giá Căn cứ vào giá thị trường của tài sản (qua hoạt động định giá của tổ chức định giá)

– Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị do việc giao kết hợp đồng tạo ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm (nhiều trường hợp mua bảo hiểm để trục lợi từ tiền bảo hiểm). Hoạt động bảo hiểm vốn mang mục đích bảo đảm cho chủ thể mua bảo hiểm về các đối tượng được bảo hiểm, không có ý nghĩa chủ yếu liên quan đến thu lợi. Vì vậy các bên không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Xử lý trong trường hợp giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 42 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

– Nếu doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị do lỗi cố ý của các bên thì hợp đồng bảo hiểm có thể bị tuyên vô hiệu.

– Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm:

+ Nếu đã xảy ra sự kiện bảo hiểm (cho đến thời điểm các bên phát hiện ra không được giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị) thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường không vượt quá giá thị trường của tài sản. Tức là, số tiền bảo hiểm tối đa được cho phép bằng giá thị trường của tài sản, suy ra nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm trong trường hợp này thì mức bồi thường tối đa chỉ được bằng mức tối đa của số tiền bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản (dựa trên hoạt động định giá của tổ chức định giá) được bảo hiểm, sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook