Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam được quyền ra khỏi Hội không?

Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam được quyền ra khỏi Hội không?

Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam được quyền ra khỏi Hội không? Nếu có thì thủ tục ra Hội được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam được quyền ra khỏi Hội không?

Thủ tục kết nạp hội viên chính thức Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Điều 13 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Kiến trúc sư Việt Nam quy định thủ tục kết nạp hội viên như sau:

Điều 13. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội

1. Thủ tục kết nạp hội viên chính thức:

a) Hội viên cá nhân:

– Có đơn xin gia nhập Hội (kèm theo ảnh cá nhân) và hồ sơ hành nghề theo quy định của Ban Thường vụ Hội;

– Được Ban Chấp hành Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức  sở Hội giới thiệu.

b) Hội viên tổ chức: tổ chức có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức, muốn gia nhập Hội thì người đại diện của tổ chức phải làm đơn xin gia nhập Hội kèm theo bản sao quyết định thành lập, giấy phép hoạt động gửi Hội.

2. Thẩm quyền kết nạp hội viên chính thức: Ban Thường vụ xem xét, đồng ý và được Chủ tịch Hội ký quyết định kết nạp.

3. Hội viên liên kết, hội viên danh dự có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Điều lệ này có đơn xin gia nhập Hội gửi Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định.

…”

Như vậy, những tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 10 Điều lệ này được thực hiện thủ tục kết nạp hôi viên chính thức trong trường hợp:

* Đối với Hội viên cá nhân:

– Có đơn xin gia nhập Hội (kèm theo ảnh cá nhân) và hồ sơ hành nghề theo quy định của Ban Thường vụ Hội;

– Được Ban Chấp hành Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức cơ sở Hội giới thiệu.

* Đối với Hội viên là tổ chức: tổ chức có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức, muốn gia nhập Hội thì người đại diện của tổ chức phải làm đơn xin gia nhập Hội kèm theo bản sao quyết định thành lập, giấy phép hoạt động gửi Hội.

* Đối với Hội viên liên kết, hội viên danh dự: có đơn xin gia nhập Hội gửi Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định.

Đơn xin gia nhập Hội của Hội viên được Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam xem xét, đồng ý và được Chủ tịch Hội ký quyết định kết nạp.

Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam được quyền ra khỏi Hội không?

Căn cứ Khoản 9 Điều 12 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Kiến trúc sư Việt Nam quy định hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam được quyền rút tên khỏi danh sách hội viên.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 13 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Kiến trúc sư Việt Nam quy định thủ tục ra hội như sau:

Điều 13. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội

4. Thủ tục ra Hội:

Việc xóa tên hội viên do Ban Thường vụ Hội xem xét và phải được Chủ tịch Hội ký quyết định xóa tên với những trường hợp sau:

a) Hội viên có đơn xin ra Hội hoặc có đề nghị của Ban Chấp hành Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức cơ sở Hội;

b) Hội viên bị mất quyền công dân;

c) Hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, làm mất uy tín, danh dự của Hội;

d) Hội viên không đóng hội phí 02 năm mà không có lý do chính đáng.

Như vậy, hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam được quyền ra khỏi Hội trong trường hợp hội viên có đơn xin ra Hội hoặc có đề nghị của Ban Chấp hành Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức cơ sở Hội và được Ban Thường vụ Hội xem xét, đồng ý  thì được Chủ tịch Hội ký quyết định xóa tên khỏi danh sách hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam được quyền ra khỏi Hội không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook