Quy định pháp luật về Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2023

Hội đồng nghĩa vụ quân sự

Quy định pháp luật về Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2023

Hội đồng nghĩa vụ quân sự

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự

Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 36 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về thành lập và nguyên tắc làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự như sau:

– Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự để giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

– Hội đồng nghĩa vụ quân sự làm việc theo nguyên tắc tập thể; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương; nghị quyết của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Thành phần của Hội đồng nghĩa vụ quân sự

Thành phần của Hội đồng nghĩa vụ quân sự theo khoản 2 Điều 36 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

– Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh, cấp huyện gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện;

+ Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu :

++ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

++ Liên đoàn lao động Việt Nam;

++ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

++ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

++ Hội nông dân Việt Nam;

++ Hội cựu chiến binh Việt Nam;

+ Một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định;

– Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Trưởng Công an;

+ Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu:

++ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

++ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

++ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

++ Hội cựu chiến binh Việt Nam;

++ Y tế;

++ Công chức tư pháp – hộ tịch, tài chính – kế toán và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

Nhiệm vụ của Hội đồng quân sự

Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã

Theo Điều 39 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã như sau:

– Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự; tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe.

– Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

– Tổ chức cho công dân thực hiện lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, lệnh kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

– Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

– Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện

Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện theo Điều 38 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

– Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã.

– Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

– Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị quân đội, cảnh sát biển và công an; tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

– Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

– Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh

Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh theo Điều 37 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

– Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

– Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Hội đồng nghĩa vụ quân sự . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook