Quy định pháp luật về Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc năm 2023

Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc năm 2023

Quy định pháp luật về Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc năm 2023

Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc năm 2023

Điều kiện tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Căn cứ tại Điều 33 Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Cơ quan, tổ chức Việt Nam được cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

– Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc có bao nhiêu thành viên?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 37 Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định về Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc như sau:

Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc

1. Thành lập Hội đồng nghệ thuật:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phải thành lập Hội đồng nghệ thuật;

b) Trước khi quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh sách thành viên Hội đồng nghệ thuật.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản trả lời.

c) Số lượng thành viên Hội đồng nghệ thuật là số lẻ từ 05 đến 09 thành viên trong đó có chủ tịch và phó chủ tịch;

d) Hội đồng nghệ thuật:

Hội đồng nghệ thuật phải có trên 2/3 số thành viên là các nhà điêu khắc, họa sỹ, có trình độ từ đại học trở lên, có uy tín, trong đó có 01 thành viên là kiến trúc sư; số thành viên còn lại là đại diện chủ đầu tư, đại diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch và cơ quan khác có liên quan.

2. Hội đồng nghệ thuật làm tư vấn cho chủ đầu tư trong việc duyệt mẫu phác thảo, quá trình thể hiện, thiết kế trưng bày tác phẩm, nghiệm thu tác phẩm và chấm giải thưởng.

Theo quy định trên, Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc có từ 05 đến 09 (lấy số lẻ) thành viên trong đó có chủ tịch và phó chủ tịch.

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc

Theo khoản 3 Điều 37 Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định về Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc như sau:

Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc

3. Hội đồng nghệ thuật làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng; quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết luận của Hội đồng nghệ thuật phải được trên 1/2 tổng số thành viên đồng ý.

Như vậy, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc là công khai, dân chủ, bình đẳng; quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Và kết luận của Hội đồng nghệ thuật phải được trên 1/2 tổng số thành viên đồng ý

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Căn cứ tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

1. Thẩm quyền cấp giấy phép:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9);

b) Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Thể lệ.

3. Thời hạn cấp giấy phép:

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Giấy phép (mẫu số 10) có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký; quá thời hạn trên mà không tổ chức trại sáng tác, chủ đầu tư có nhu cầu tổ chức trại sáng tác phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép;

c) Sau khi được cấp giấy phép, muốn thay đổi nội dung giấy phép phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghiệm thu tác phẩm của trại sáng tác, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề án cho cơ quan cấp giấy phép.

Như vậy theo quy định trên thì thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc được quy định như sau:

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hội đồng nghệ thuật trại sáng tác điêu khắc năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook