Hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người cao tuổi năm 2022

Quy định về Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân

Hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người cao tuổi

Hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người cao tuổi

Khuyến khích hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao và du lịch đối với người cao tuổi

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí, du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi.

Theo đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi.

Ngoài ra, tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch cũng có trách nhiệm thực hiện xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi.

Việc hỗ trợ tạo dựng cơ sở vật chất để người cao tuổi được đáp ứng các nhu cầu về hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao và du lịch giúp đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhóm người này, giúp các chủ thể này có thể duy trì cuộc sống ổn định, vui vẻ, nâng cao chỉ số an toàn, hạnh phúc trong xã hội.

Hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người cao tuổi

Trách nhiệm tạo điều kiện để người cao tuổi được học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động thể dục, thể thao, giải trí, du lịch

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 14 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, các biện pháp tạo điều kiện để người cao tuổi được học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, bao gồm:

– Cung cấp thông tin, tài liệu, người hướng dẫn để người cao tuổi tham gia học tập, nghiên cứu:

Các cơ sở đào tạo, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu học tập, nghiên cứu cho tất cả những người đang được đào tạo, hướng dẫn tại các cơ sở này, không riêng gì người cao tuổi, tuy nhiên, người cao tuổi với khả năng tiếp cận các thiết bị, phương thức học tập hiện đại kém hơn, cần được hướng dẫn cụ thể trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Ngoài ra, các chủ thể có thể hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi sử dụng tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức dưới hình thức phù hợp với sức khỏe người cao tuổi và nội quy thư viện.

– Hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, giải trí du lịch, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể thao khác phù hợp với sức khỏe và tâm lý:

Hỗ trợ, giới thiệu các hoạt động phù hợp với người cao tuổi, thúc đẩy người cao tuổi tham gia dựa vào các hoạt động tuyên truyền, tổ chức cụ thể. Đồng thời, phát triển các loại hình du lịch, hướng dẫn du lịch phù hợp với sức khỏe tâm lý của người cao tuổi.

– Hỗ trợ địa điểm, dụng cụ, phương tiện và cơ sở vật chất khác phù hợp với hoạt động của người cao tuổi:

Người cao tuổi là nhóm người có thể trạng yếu hơn so với trung bình người trưởng thành, cũng như khả năng tiếp cận công nghệ thấp, vì vậy, cần phải được hỗ trợ địa điểm, dụng cụ, phương tiện và cơ sở vật chất khác phù hợp với nhóm người này.

– Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi: Các loại hàng hóa công nghệ, thực phẩm, y tế, quần áo,… đều có thể phục vụ cho người cao tuổi, do nhóm người này cũng có các nhu cầu phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, kinh nghiệm của bản thân.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook