Hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật năm 2022

kinh doanh chứng khoán

Hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật năm 2022

chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là nghề thương mại khá đặc thù và còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Vì thế, việc làm rõ khái niệm, đặc điểm và các loại hình hoạt động kinh doanh chứng khoán chắc hẳn sẽ hữu ích ít nhiều cho những ai muốn quan tâm đến nghề kinh doanh đặc biệt này ở nước ta, trong hiện tại cũng như tương lai. Luật Nam Sơn sẽ giúp bạn đọc biết qua bài viết dưới đây.

Khái niệm về hoạt động kinh doanh chứng khoán

Khoản 28 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

Là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

Trong đó:

– Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.

– Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho chính mình.

– Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết với tổ chức phát hành nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số lượng còn lại chưa được phân phối hết hoặc cố gắng tối đa để phân phối số lượng cần phát hành của tổ chức phát hành chứng khoán.

– Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.

– Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.

– Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh chứng khoán

Thứ nhất: Đây là nghề thương mại đặc thù, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của các nhà đầu tư là công chúng và các doanh nghiệp. Vì thế, những chủ thể muốn thực hiện nghề nghiệp này nhất thiết phải thoả mãn một số điều kiện khắt khe về mặt tài chính (vốn tự có ban đầu khi thành lập) cũng như về mặt pháp lí (tư cách pháp nhân của công ti và tư cách pháp lý của những thành viên góp vốn vào công ti), thậm chí kể cả những điều kiện về cơ sở vật chất, kĩ thuật để thực hiện hoạt động này.

Thứ hai: Đối tượng của hoạt động này chính là các chứng khoán – giá trị động sản và các dịch vụ về chứng khoán. Đây là những hàng hoá và dịch vụ đặc biệt được giao dịch trên thị trường đặc biệt – thị trường chứng khoán và các giao dịch đó phải tuân thủ quy chế pháp lí đặc biệt do pháp luật về chứng khoán quy định.

Thứ ba: hoạt động này phải tuân thủ một số nguyên tắc đặc thù của thị trường chứng khoán, chẳng hạn như nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư. Việc thể chế hoá bằng pháp luật những nguyên tắc này là những bảo đảm pháp lí cho sự vận hành an toàn, hiệu quả của thị trường chứng khoán đồng thời bảo vệ một cách hữu hiệu quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư tham gia thị trường.

Vai trò của hoạt động kinh doanh chứng khoán

Một: Đây là phương thức thiết lập kênh dẫn vốn trực tiếp giữa các nhà đầu tư là công chúng với Chính phủ và doanh nghiệp.

Hai: Hoạt động này khiến cho dòng vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn thông qua các nghiệp vụ chính như môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư hay tư vấn đầu tư chứng khoán.

Ba: Hoạt động này là chất xúc tác, thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động thông qua đòn bẩy lợi ích kinh tế của các nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook