Hoạt động duy trì vai trò của người cao tuổi năm 2022

Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, trình tự và thủ tục

Hoạt động duy trì vai trò của người cao tuổi

Hoạt động duy trì vai trò của người cao tuổi

Duy trì vai trò của người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 23 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý và phẩm chất tốt đẹp, dựa trên các hoạt động phát triển vai trò của người cao tuổi.

Việc phát triển vai trò của người cao tuổi vô cùng quan trọng do người cao tuổi đang dần chiếm số lượng lớn trong dân số Việt Nam (do sự phát triển của dịch vụ y tế, chất lượng sống), lực lượng người cao tuổi lại là những người có kinh nghiệm sống, và nhờ nền y tế đang dần phát triển, nhiều người cao tuổi cũng có sức khỏe tốt để tham gia các hoạt động xã hội.

Tận dụng khả năng của người cao tuổi ở mức vừa đủ, phù hợp với khả năng của nhóm người này cũng như nhu cầu của xã hội là cách để giúp tối ưu hóa khả năng phát triển của xã hội và duy trì đời sống tinh thần của người cao tuổi.

Hoạt động duy trì vai trò của người cao tuổi

Các hoạt động phát triển vai trò của người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 23 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, có 09 hoạt động duy trì vai trò của người cao tuổi:

– Giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu con người và thiên nhiên: Người cao tuổi là những người có thời sống, kinh nghiệm sống phong phú. Trong suốt thời gian sinh sống, con người không ngừng tiếp nhận giáo dục, truyền thống, các giá trị tinh thần (như tình đoàn kết, yêu nước, yêu con người, thiên nhiên), đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh. Tại thời điểm hiện nay, người cao tuổi đóng vai trò như cầu nối kết nối thế hệ sau với lịch sử, các truyền thống, giá trị quan trọng đối với đất nước, dân tộc.

– Xây dựng đời sống văn hoá; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở và cộng đồng; tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng người có đức, có tài và các cuộc vận động khác tại cộng đồng: Người cao tuổi tham gia vào các hoạt động xã hội, công đồng nói chung và các hoạt động giúp đỡ các đối tượng người trẻ trong xã hội để phát triển các lĩnh vực văn hóa, cộng đồng.

– Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; tư vấn chuyên môn, kỹ thuật: Người cao tuổi là nhóm người có nhiều kinh nghiệm làm việc, trong đó bao gồm nhiều nhân lực đã từng tham gia các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; tư vấn chuyên môn, kỹ thuật.

– Truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và nghề truyền thống cho thế hệ trẻ: Thông qua các hoạt động được tổ chức bởi cơ quan, tổ chức, người cao tuổi có cơ hội giao tiếp, tiếp xúc nhiều hơn với giới trẻ, cũng như tiếp cận được với công nghệ, suy nghĩ sống, cách sống người trẻ.

– Phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp: Tham gia lao động, hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

– Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội: Phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sử dụng các quyền tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, đồng thời tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội như bầu cử, ứng cử các chức vụ trong bộ máy Nhà nước tại địa phương.

– Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng: Người cao tuổi có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Ở một số vùng, người cao tuổi đóng vai trò “già làng”, sử dụng uy tín và sự kính trọng của các chủ thể khác trong xã hội để hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp cộng đồng.

– Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật: Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật của các chủ thế khác trong xã hội hoặc hoạt động chấp hành pháp luật của các chủ thể quản lý

– Các hoạt động xã hội khác vì lợi ích của Tổ chức và nhân dân: Như các hoạt động phúc lợi xã hội, các hoạt động phục vụ cộng đồng,…

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hoạt động duy trì vai trò của người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook